Behandelingen in ons expertisecentrum

Het expertisecentrum van Livio kent een ruim behandelaanbod speciaal gericht op ouderen, zodat u zich over de juiste zorg niet druk hoeft te maken. Ons behandelteam, met ieder zijn eigen expertise, staat voor u klaar op het gebied van behandeling, advies en diagnostiek (vaststellen van ziekte).

Daarnaast adviseert en ondersteunt het behandelteam de zorgteams binnen de verschillende woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, de thuiszorg en verpleeghuizen bij uw zorg. Voor u betekent dit dat de zorg optimaal op elkaar is afgestemd.

Multidisciplinair behandelteam

Ons behandelteam werkt multidisciplinair samen om de zorgvraag en de behandeling te bespreken en vast te leggen in een behandelplan. Elke behandelaar werkt vanuit het behandelplan en stemt zijn of haar bijdrage in uw behandeling daarop af. Zo versterken de behandelaren zich niet alleen door actief samen te werken, maar versterken wij ook uw persoonlijke zorg. Zorg die aansluit bij uw persoonlijke behoeften met als doel u zoveel mogelijk zelfstandig uw leven te laten leiden. 

Mantelzorg

Het behandelteam zal zo nodig uw mantelzorg betrekken bij uw behandeling door hen te begeleiden en te adviseren rond uw zorg. 

De expertises van Livio

U kunt bij ons terecht voor:
Specialisten ouderengeneeskunde Een specialist ouderengeneeskunde van Livio is een arts die gespecialiseerd is in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. En begeleidt u als u complexe zorg nodig heeft. Meer informatie
Verpleegkundig specialisten Een verpleegkundig specialist van Livio is het eerste aanspreekpunt voor medische behandelingen voor uw zorgteam. Meer informatie
Praktijkondersteuners Een praktijkondersteuner van Livio neemt de chronische zorg van mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD over. Ze geeft advies aan de verpleegkundig specialist en/of ouderengeneeskunde en evalueert met uw apotheek uw medicatiegebruik. Meer informatie
Psychologen De psychologen van Livio zijn gespecialiseerd in het onderzoeken (psychodiagnostiek), behandelen en begeleiden van ouderen en volwassenen die problemen ervaren op cognitief of geestelijk gebied. Meer informatie
Vaktherapeuten Onder vaktherapie van Livio verstaan wij therapieën met een creatief medium zoals beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie (een therapie die gebruik maakt van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken). Meer informatie
Fysiotherapeuten De fysiotherapeuten van Livio richten zich op het behoud en verbeteren van uw vaardigheden, zoals (trap)lopen en opstaan vanuit bed of stoel. Ook geven onze fysiotherapeuten u advies over eventuele hulpmiddelen en trainen ze u bij het gebruik ervan. Meer informatie
Ergotherapeuten De ergotherapeuten van Livio begeleiden mensen die in hun dagelijks functioneren last hebben van een beperking of probleem en streven ernaar dat u weer zo zelfstandig mogelijk de dag door kan komen. Meer informatie
Logopedisten De logopedisten van Livio zijn deskundig op het gebied van communicatie en slikken. Zij richten zich in het bijzonder op ouderen en volwassenen met veelal neurologische problematiek. Meer informatie
Diëtetiek De diëtist is de specialist op het gebied van voeding bij ziekte en gezondheid. De behandeling van de Livio diëtist is afgestemd op uw behoeften en uw persoonlijke situatie. Meer informatie
Parkinsonteam Het multidisciplinaire team van Livio is gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson en atypisch parkinsonisme. U kunt niet alleen bij onze specialisten terecht voor vragen, maar ook het opstellen en uitvoeren van een behandelplan op maat behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie

Wilt u een afspraak maken?

Indien u meer wilt weten over de mogelijke behandelingen die wij u kunnen bieden of het maken van een afspraak? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat behandelteam. Wij streven er naar u zo spoedig mogelijk in te plannen.

Het secretariaat is te bereiken via secretariaatbehandelteam@livio.nl of tel.nr. 053-4603550. Mocht het secretariaat niet bemand zijn dan wordt de telefoon doorgeschakeld (ook in de avond en in het weekend) naar de zorgcentrale van Livio en kunt u daar de melding doorgeven. Het secretariaat neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Ook kunt u ons via de post bereiken op het adres: 

Livio
t.a.v. secretariaat behandelteam
Postbus 448
7500 KA Enschede