Privacy

Vanaf 1 januari 2021 is Cindy Kroeze de Privacy en Information Security Officer. In deze rol houdt zij zich bezig met zaken die betrekking hebben op de privacy van onze cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Daarnaast houdt zij zich bezig met mogelijke datalekken en het zonodig melden van deze datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er een (vermoeden van) een datalek is dient dit te worden gemeld via dit ​formulier.

Contact

Bij vragen of advies kan je contact opnemen met Cindy Kroeze via email, privacy@livio.nl​. Bij dringende zaken kan dat ook telefonisch via telefoonnummer 06 – 828 018 60.