Kleinschalig wonen met een lichamelijke beperking

In Nederland heeft 11 procent van de volwassenen één of meerdere lichamelijke beperkingen. De meeste mensen hebben een motorische beperking, gevolgd door een zicht- of gehoorbeperking. Bij een lichamelijke beperking zijn de bewegingsmogelijkheden verstoord. Denk hierbij aan onvrijwillige bewegingen zoals een spasme, coördinatieproblemen, verlamming of mensen met ontbrekende ledematen. Zelfstandig wonen is daardoor vaak niet meer mogelijk en is er zorg nodig. Maar waar kunt u dan terecht?

Livio biedt voor deze doelgroep kleinschalige woonvoorzieningen met 24uurszorg. Hieronder leest u meer over het wonen met een lichamelijke beperking.