Onze visie op zorg: Er kan heel veel wél

Eigen keuzes maken
Zelf bepalen hoe je leeft, dat is tegenwoordig een groot goed. Dat verandert niet op het moment dat je hulp van anderen nodig hebt. We zijn jonger, terwijl we ouder worden. Iedereen verdient het om zijn of haar identiteit & vitaliteit zolang mogelijk te behouden. De cliënt is een uniek persoon met eigen verantwoordelijkheid voor zelfzorg en mantelzorg. Binnen Livio heeft de cliënt daarom een actieve rol binnen het zorgproces.

Zoveel mogelijk genieten 
Natuurlijk is het ingewikkeld om het grote groepen mensen individueel naar de zin te maken. Maar wij weten bij Livio dat het kan. Daarom is ons uitgangspunt: cliënten zoveel mogelijk laten genieten van het leven. Wij geloven in een positieve grondhouding; bij cliënten en bij onze medewerkers. Er kan vooral heel veel wel, zo vinden wij. 

Medewerkers in sterke teams 
Door die overtuiging te koppelen aan kennis en creativiteit en onze medewerkers in sterke teams samen te laten werken, ontstaat optimale ruimte voor ontwikkeling, collegialiteit en vrijheid.

Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen 
Dus wat geldt voor onze cliënten, geldt ook voor onze medewerkers. Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen, Zelf&Zorg

Zelf&Zorg brengen we o.a. tot leven in bijvoorbeeld de foto’s op de website. We hebben onze cliënten in de spotlight gezet op het moment dat zij echt genieten van het leven. Allen gefotografeerd in hun eigen kracht.

Zelf&Zorg
meneer met camera
mevrouw met make-up

Onze missie

Wij bieden waardevolle, persoonsgerichte zorg in nauwe samenwerking tussen cliënt, professionals, vrijwilligers en naasten. Dit doen wij om het welzijn te vergroten met aandacht voor de eigen regie van zowel de cliënt als de medewerker, door diensten en werkwijzen voortdurend te ontwikkelen in aansluiting op behoeften vanuit een veranderende wereld.

Kernwaarden

Wij geven vorm aan onze missie en visie met onze kernwaarden. Deze kernwaarden geven aan hoe collega's hun werk uitvoeren en zijn in al onze beslissingen leidend.

  • Toewijding,
  • Professionaliteit
  • Verantwoordelijkheid

Dat is Livio. En zó zijn de mensen die bij ons werken.

Personeelssamenstelling