Disclaimer en Colofon

Stichting Livio besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Livio behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Stichting Livio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Stichting Livio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder ​​​​voorafgaande toestemming van Stichting Livio.​
​​​De website van Stichting ​Livio wordt beheerd door de afdeling Cliëntbeleving. Voor vragen en opmerkingen over de site kunt u met hen contact opnemen.
Contact redactie
Stichting Livio
Afdeling Cliëntbeleving
Postbus 448
7500 AK  Enschede

Tel: 053 - 460 2132
E-mail: communicatie@livio.nl

Privacy

Algemeen

De website is eigendom van en wordt beheerd door of vanwege Stichting Livio. Stichting Livio respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)​ wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en wensen en/of voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Stichting Livio;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van Stichting Livio;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Stichting Livio.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Stichting Livio daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Stichting Livio stelt.

Elektronische nieuwsbrief

U kunt zich via de website opgeven als abonnee voor één of meer van door Stichting Livio verzorgde elektronische nieuwsbrieven. Aanmelding geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Cookie statement

De websites van Stichting Livio maken gebruik van cookies, dit zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma's starten of virussen verspreiden. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om u via deze site zo goed mogelijk te bedienen.

Met (analytische) cookies leggen we vast hoe bezoekers onze websites gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van onze websites worden geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Aldus kunnen wij onze websitebezoekers beter begrijpen en met die kennis de websites verbeteren. Hiervoor gebruiken we de dienst Google Analytics. In dat kader worden via onze websites analytische cookies geplaatst van de aanbieder van deze dienst: Google Inc. Op basis van de met deze cookies verzamelde gegevens stelt Google voor Stichting Livio anonieme rapporten op met betrekking tot het gebruik van onze websites. Voor meer informatie (in het Engels) over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier​. Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken. Klik hier​ voor meer algemene informatie over hoe Google cookies gebruikt.​

De cookies gerelateerd aan social media worden niet door Stichting Livio geplaatst of gelezen, maar door de betreffende social media aanbieder. Wij hebben beperkte kennis en geen zeggenschap over deze cookies. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze social media cookies of voor hoe de betreffende social media aanbieders met de verzamelde informatie omgaan.​

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van de Consumentenbond.

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. 

Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om onze websites of onderdelen daarvan te gebruiken.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Livio, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, bekijk dan onze privacy-pagina​ voor meer informatie.