Tijdelijke opname

Indien u of uw naaste vanuit het ziekenhuis niet direct terug naar huis kan, is het mogelijk om doorverwezen te worden naar de Tijdelijke Opname Afdeling (TOA). Daarnaast is het mogelijk om opgenomen te worden op de TOA voor observatie, diagnostiek en behandeling indien u of uw naaste cognitieve (geheugen) problemen heeft. 

Deze cognitieve problemen kunnen veroorzaakt worden door meerdere factoren, zoals dementie of een acute verwardheid (delier). Wanneer er sprake is van een acute situatie in de thuisomgeving waarbij cognitieve problematiek aanwezig is en 24uurs toezicht nodig is, kunt u of uw naaste opgenomen worden op de TOA.

Hieronder leest u meer informatie over onze Tijdelijke Opname Afdeling (TOA).