Tijdelijk opname

Een tijdelijke opname kan bestaan uit een tijdelijk verblijf (ELV) op een van onze locaties of een tijdelijke opname op de Tijdelijke Opname Afdeling (TOA). Op deze pagina leest u wat beide precies inhouden.

Kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV)

Dit tijdelijke verblijf is voor mensen die zorg nodig hebben, maar tijdelijk niet thuis kunnen wonen. U bent bijvoorbeeld aan het herstellen na een operatie of u wacht op een opname in één van de locaties. Het kan ook zijn dat uw mantelzorger een rustpauze nodig heeft. We helpen u dan graag, zodat u kunt aansterken en herstellen. Op verschillende locaties bieden we deze zorg aan, waar u verblijft op een kamer waar alles al aanwezig is. 

Kortdurend verblijf kan variëren van een aantal dagen tot een aantal weken. Uw huisarts of uw behandeld arts kan u doorverwijzen.  

Tijdelijke Opname Afdeling (TOA)

Indien u of uw naaste cognitieve (geheugen) problemen heeft, dan kunt u doorverwezen worden naar de Tijdelijke Opname Afdeling (TOA) op de Cromhoff voor observatie, diagnostiek en behandeling.

Deze cognitieve problemen kunnen veroorzaakt worden door meerdere factoren, zoals dementie of een acute verwardheid (delier). Ook wanneer er sprake is van een acute situatie in de thuisomgeving waarbij cognitieve problematiek aanwezig is en 24 uurs toezicht nodig is, kunt u of uw naaste opgenomen worden op de TOA.

Hieronder leest u meer informatie over onze Tijdelijke Opname Afdeling (TOA).