Onze Vaktherapeuten

Onder vaktherapie verstaan wij therapieën met een creatief medium zoals beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie (een therapie die gebruik maakt van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken). In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal met als doel: veranderingsprocessen op gang brengen, behandelingen van bestaande klachten, en inzicht/bewustwording bevorderen voor u, uw mantelzorgers en het zorgteam.

Contact met onze vaktherapeuten

Wilt u meer weten over vaktherapie en waarmee onze vaktherapeuten u kunnen bijstaan? Neem via onderstaande knop contact met ons op. Wij helpen u graag! 

Onze vaktherapeuten

Corine Koopmanschap Vaktherapeut Dans En Beweging
Corine Koopmanschap

Moniek Korsman Vaktherapeut Muziek
Moniek Korsman

Lizzy Dinghs Vaktherapeut Muziek
Lizzy Dinghs

Sigrid Van Der Sar Vaktherapeut
Sigrid van der Sar

Vergoeding

Vaktherapeuten van Livio kunnen worden ingeschakeld na verwijzing van de psycholoog, specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist. De therapie kan plaatsvinden als de cliënt minimaal ZZP 5 + behandeling heeft.

Wat is een ZZP 5 + behandeling?
U komt voor ZZP 5+ in aanmerking als u vanwege een kwetsbare gezondheid en problemen met oriëntatie en geheugen, 24 uur per dag, afhankelijk bent van zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en het invullen van uw dag.

De zorg is gebaseerd op de CIZ-indicatie die u heeft gekregen en wordt gefinancierd op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).