Algemene voorwaarden zorg

In de de algemene voorwaarden leest u de schriftelijke afspraken tussen u als cliënt en Livio als zorgaanbieder. Hierin worden uw rechten en plichten en die van Livio geregeld.

Met ingang van 1 januari 2022 gelden er nieuwe algemene voorwaarden voor de zorg- en dienstverlening die wij bieden. Deze voorwaarden zijn opgesteld door Actiz, de branchevereniging van zorgaanbieders in Nederland en diversie consumenten en patiëntenorganisaties. U kunt hier de algemene voorwaarden per type zorg downloaden.

Heeft u vragen over deze voorwaarden? Neemt u dan contact op met onze zorgcentrale op 0900-9200 (lokaal tarief). Wij helpen u graag!