Zorgindicatie aanvragen

Om zorg van Livio te kunnen ontvangen heeft u een zorgindicatie nodig. Dit is een indicatie waarin wordt vastgesteld op welke zorg u recht heeft en de hoeveelheid daarvan. Mocht u nog geen indicatie hebben, dan kunt u deze aanvragen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? En hoe kunt u een indicatie aanvragen?

We onderscheiden twee soorten indicaties. Een indicatie voor thuiszorg en een indicatie voor intensieve en langdurige zorg (Wlz-indicatie). Hieronder leest u meer informatie over beide indicaties en hoe u een indicatie kunt aanvragen. 

Indicatie thuiszorg

Merkt u dat u thuis wat meer hulp of ondersteuning nodig heeft? Livio biedt vele vormen van zorg aan huis die u kunnen helpen. Met de juiste zorg en ondersteuning blijft u langer zelfstandig.

Aanvraag via wijkverpleegkundige

Persoonlijke verzorging of verpleegkundige zorg thuis wordt vanuit uw zorgverzekering vergoed. Een wijkverpleegkundige stelt samen met u en eventueel uw arts vast welke zorg u nodig heeft. Daaruit wordt een zorgplan opgesteld.

Wilt u een gesprek met een wijkverpleegkundige om uw zorgvraag vast te stellen? Bel dan naar 0900-9200 of neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. 

Livio April 2022 5 (1)

Indicatie intensieve en langdurige zorg (Wlz-indicatie)

Heeft u of uw naaste vanwege ziekte, ouderdom of dementie meer zorg nodig? Dan kunt u deze zorg thuis of in een Livio-locatie krijgen. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. In de Livio-locaties heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week, zorg en ondersteuning dichtbij. Ook kunt in aantal locaties samen met uw partner wonen.

Voor zorg vanuit de Wlz gelden een aantal voorwaarden. Met de Wlz-check ziet u of uw naaste of u hieraan voldoet.

Persoonlijk advies cliëntadviseur

We kunnen ons voorstellen dat u uw persoonlijke situatie en mogelijkheden het liefste persoonlijk bespreekt met één van onze cliëntadviseurs. Onze cliëntadviseur kan u helpen met het aanvragen van een Wlz-indicatie en geeft u informatie over wat een indicatie precies inhoudt. Blijf niet rondlopen met vragen, wij zijn er voor u. 

Heeft u liever contact met onafhankelijk cliëntadviseur van Menzis? Dan kan dat ook. 

Aanvraag Wlz-indicatie via CIZ

Een cliëntadviseur kan samen met u een Wlz-indicatie aanvragen via het CIZ. Het CIZ onderzoekt namelijk of u zorg vanuit de Wlz kunt krijgen. Is dit het geval? Dan kunt u hiermee in zorg komen bij Livio. Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel u per maand moet betalen. U kunt zelf berekenen hoeveel uw eigen bijdrage is via de CAK rekentool

Wilt u liever zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ? Dat kan. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij voor uw indicatieaanvraag een handleiding geschreven. Zo nemen wij u stap voor stap mee in dit aanvraagproces. En komt u er niet uit? Geen probleem een cliëntadviseur helpt u graag op weg.

Adobestock 264619531