Specialisten Ouderengeneeskunde

Livio wil graag bijdragen aan de kwaliteit van uw leven. Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Hij/zij begeleidt u als u complexe zorg nodig heeft. Zoals geheugenverlies, eenzaamheid, duizeligheid en/of verminderde mobiliteit. De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar uw ziektebeeld, maar ook naar de gevolgen van deze gezondheidsproblemen in uw dagelijks leven. Hierbij kijken ze heel goed naar wat u nog wel kunt, zodat u zoveel mogelijk uit uw leven kunt halen. Ze bieden u een luisterend oor, geven deskundig advies en respecteren uw wensen. De complexe medische zorg wordt ongeacht uw locatie geboden.

Om de kwaliteit van onze medische zorg zo hoog mogelijk te houden werken onze specialisten ouderengeneeskunde nauw samen met verpleegkundig specialisten (VS) en praktijkondersteuners (PO). Specialisten ouderengeneeskunde zijn net zoals andere specialisten officieel geregistreerd.

Huisartsen en/of andere zorgorganisaties kunnen onze Specialisten Ouderengeneeskunde tevens benaderen voor een consult of advies.  Tevens heeft Livio een regionale samenwerking op dit thema samen met andere zorgaanbieders. 

Contact met onze specialisten ouderengeneeskunde

Wilt u meer weten over onze specialisten ouderengeneeskunde en waarmee zij u kunnen bijstaan? Neem via onderstaande knop contact met ons op. Wij helpen u graag! 

Onze specialisten ouderengeneeskunde

Robien Schreuder SO
Robien Schreuder

BIG: 59030500501

Marjolein Ten Brinke SO
Marjolein ten Brinke

BIG: 39909478801

Emmy Ottens SO
Emmy Ottens

BIG: 49915277701

Renate Dingehouts SO
Renate Dingehouts

BIG: 39038082501

Onze Specialisten Ouderengeneeskunde

Roy Kohen SO
Roy Kohnen

BIG: 59060691601

Ilse Kleine Schaars SO
Ilse Kleine Schaars

BIG: 79912527801

Klasien Hofman SO
Klasien Hofman

BIG: 49909020301

Marnixleerne OS I.O.
Marnix Leerne

BIG: 09920497401

Vergoeding

Heeft u een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie en ontvangt u zorg bij ons, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Centraal Administratie Kantoor​ (het CAK).​

De specialist ouderengeneeskunde kan op verzoek van uw huisarts een consult bij u thuis afnemen. Wanneer u geen Wlz-indicatie heeft valt het consult onder uw eigen risico.