De contributie voor het LivioPlus lidmaatschap bedraagt voor geheel 2024 € 17,50 per huishouden (automatische afschrijving).