De contributie voor het LivioPlus lidmaatschap bedraagt voor geheel 2023 € 17,50 per huishouden (automatische afschrijving).