Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert.

Uw cliëntvertrouwenspersoon voor de locaties Enschede/Haaksbergen:

Josien van Zwol is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan Livio Enschede/Haaksbergen is gekoppeld. Josien van Zwol is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van Livio Enschede/Haaksbergen.

Josien van Zwol is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 06 - 11 50 61 48 en via mailadres: j.vanzwol@hetlsr.nl (zie ook deze flyer). Mocht u haar niet kunnen bereiken kan u ook bellen met 088-20 15 900.

Uw cliëntvertrouwenspersoon voor de locaties Eibergen/Neede:

Christel Brunsveld is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan Livio Eibergen/Neede is gekoppeld. Christel Brunsveld is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor Adviespunt Zorgbelang en is volledig onafhankelijk van Livio Eibergen/Neede.

Christel Brunsveld is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0630481646 en via emailadres christelbrunsveld@zorgbelangcvp.nl (zie ook deze flyer). Mocht u haar niet kunnen bereiken kan u ook bellen met 088-9294099.

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Wilt u meer informatie over de Wet zorg en dwang en hoe hier bij Livio wordt omgegaan? Bekijkt u dan de folder. Deze kunt u hieronder downloaden.