Thuiszorg vergoed krijgen

Thuiszorg kan op drie manieren vergoed worden.  We leggen hieronder kort het verschil uit. Indien u hier vragen over heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.


Wet Langdurige Zorg (Wlz)  

Wanneer u langdurige thuiszorg nodig heeft, kan dit via de Wlz geregeld worden. Samen met onze wijkverpleegkundige bespreekt u de zorgvraag en de mogelijkheden. Op basis van dit gesprek kunt u de Wlz aanvraag doen. Uiteraard ondersteunt onze wijkverpleegkundige u bij de aanvraag. Met een Wlz indicatie wordt uw zorg betaald. Wel moet u aan de hand van een eigen bijdrage meebetalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomsten en wordt door het CAK berekend.  

Zorgverzekeringswet (ZVW)   

Om vast te stellen of uw zorgvraag vanuit de ZVW geregeld kan worden, komt onze wijkverpleegkundige bij u langs. Samen bekijkt u de zorgvraag die u heeft en de mogelijkheden die de ZVW u biedt. Indien u voor de ZVW in aanmerking komt, wordt de zorg door uw zorgverzekeraar vergoed. U betaalt dan geen eigen bijdrage. 

Persoonsgebonden budget (PGB) 

Dan is er nog een derde mogelijkheid om uw thuiszorg te regelen. Samen met onze wijkverpleegkundige bespreekt u uw zorgvraag. Op basis hiervan wordt een PGB vastgesteld. Met een PGB voert u zelf regie op uw zorg. U kunt eigen keuzes maken die u zelf vanuit uw PGB betaalt. Wel moet u dan verantwoording afleggen over uw zorguitgaven. De PGB is onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en wordt via het SVB aangevraagd.