Wanneer komt een cliënt/patiënt in aanmerking?   

Om in aanmerking te komen voor PIT moet er sprake zijn van psychiatrische problematiek. De hulpvraag richt zich minimaal op één van de volgende levensgebieden: psychische problematiek, medicatie, sociale contacten, wonen, zelfverzorging, dagbesteding, werk en opleiding, vrije tijd, financiën, verslag/middelen gebruik, contact met familie, relatie met hulpverlening, levensbeschouwing en seksualiteit.  

Duur, frequentie en verloop

De frequentie en duur van een huisbezoek wordt in overleg met de verwijzer en cliënt bepaald. De PIT duurt in principe 6 weken tot 12 weken. Binnen 6 weken vindt er een evaluatie met de verwijzer plaats waarin besproken wordt of verlening van de PIT noodzakelijk is. De afstemming en overleg over de voortgang en het eventuele vervolgtraject vindt regelmatig plaats. Het is daarbij van belang dat de verwijzer voldoende bereikbaar is en actieve betrokkenheid toont. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de verwijzer.  
 
Het eventueel afschalen van zorg van vloeiend verlopen naar bijvoorbeeld Thuisbegeleiding, Jeugdzorg, Mediant of een Wijkcoach.   

Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit?  

  1. De verwijzer/behandelaar (psychiater, psycholoog, huisarts, POH-GGZ, SPV) neemt contact op met de bereikbare dienst van het PIT-team en bespreekt de mogelijkheden van inzet.  
  2. De verwijzer bespreekt de inzet van PIT met de cliënt en beschrijft de doelen in het PIT aanvraagformulier.
    Het formulier wordt vervolgens gemaild naar pit@livio.nl.  
  3. Nadat het PIT team contact heeft gehad met de verwijzer start de behandeling bij de cliënt.

Meer informatie

Mocht u als verwijzer nog vragen hebben over het Psychiatrische Intensieve Thuiszorgteam, neem dan contact met ons op via 0900-9200 of via pit@livio.nl