Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van cliënten van Livio. En heeft invloed op het beleid door advies- en instemmingsrecht op diverse onderwerpen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De raad wordt ook betrokken bij voorbereidingen van vernieuwingen en veranderingen en draagt zo bij aan onze kwaliteit. De kwaliteit van zorg en wonen wordt binnen Livio gerealiseerd in dialoog met cliënten. Dit vindt plaats op individueel niveau, maar ook op centraal/lokaal niveau (de cliëntenraad), vanuit het perspectief van het algemeen belang voor alle cliënten.

De cliëntenraad adviseert Livio gevraagd en ongevraagd. Ook denkt de cliëntenraad mee bij ontwikkelingen en veranderingen in het beleid, steeds met de bedoeling de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Het kader wordt gevormd door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In deze wet staat welke onderwerpen onder het advies- of instemmingsrecht vallen. Denk hierbij aan belangrijke wijzigingen in de organisatie van de zorgverlening, of bijvoorbeeld huisvesting, verbouw, nieuwbouw. Ook thema’s als hygiëne, voeding, geestelijke verzorging, welzijn en veiligheid zijn onderwerp van gesprek.

Jaarverslag centrale cliëntenraad 2022

Jaarverslag centrale cliëntenraad 2021