Specialismen vaktherapie

De vaktherapeuten van Livio zijn werkzaam op alle locaties van Livio en bij verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde kunnen ze betrokken worden bij alle bewoners met minimaal een ZZP 5+ behandeling. Het multidisciplinair team en/of de mantelzorgers kunnen een therapeutische hulpvraag signaleren die door de SO in een verwijzing naar vaktherapie kan worden omgezet.

Muziektherapie
Bij muziektherapie werken we doelgericht via muziek om non-verbaal (muzikaal) invloed te kunnen uitoefenen op het veranderingsproces. Muziek luisteren, zingen en actief musiceren doet een ander beroep op de hersenen dan logische en rationele taal. We werken zowel met neurologische muziektherapie als met psychosociale methodieken.

Dramatherapie

Bij dramatherapie werken we met name met het levensverhaal. Door individueel, of in een groep, uw verhaal te kunnen doen, naar elkaar te luisteren en vragen te stellen kunnen aan moeilijke gebeurtenissen een plek gegeven worden. Er komt ruimte om naar de mooie (soms kleine) dingen van het leven te kijken. Door dramatherapie kunt u in de groep beter omgaan met uw veranderde levenssituatie, beperking en het ouder worden.

De dramatherapeut is tevens gespecialiseerd in de Brein Omgeving Methodiek. En is geschoold vanuit het omgevingszorg collectief. De omgevingszorg coach geeft adviezen vanuit de volgende interventiegebieden: inrichting, zinvolle dag en tijdsbesteding, werkprocessen en bejegening. Dit is tbv mensen met dementie.

Danstherapie
Bij danstherapie werken we met dans en beweging in de breedste zin van het woord. Danstherapie is een ervarings- en lichaamsgerichte vorm van therapie waarbij dans en beweging worden ingezet om een veranderingsproces op gang te brengen. Via dit medium kan de cliënt expressie geven aan gevoelens, gedrag, en denkwijzen om deze vervolgens te kunnen verwerken.

Livio April 2022 6
het verhaal van Rob
DSC01 (114)