Vacature Lokale Cliëntenraad - Thuiszorg

Kom de lokale cliëntenraad Thuiszorg versterken!

De lokale cliëntenraad Thuiszorg is op zoek naar nieuwe leden. Als lid van de cliëntenraad kijkt u vanuit “de blik van de cliënt” op de kwaliteit van zorg en bent u gesprekspartner van de RVE manager Zorg Thuis. Bent u daarnaast begaan met het welzijn van onze cliënten in de wijk en heeft u affiniteit met de zorg? Dan bent u wellicht het nieuwe lid waarnaar wij op zoek zijn. 

Wilt u meer informatie over de Lokale Cliëntenraad Thuiszorg? Neemt u dan contact op met de ambtelijk secretaris van de LCR Thuiszorg, Inge Scheppink. (i.scheppink@livio.nl).

U leest de hele vacature via onderstaande knop, ook kunt u daar direct reageren.

 

dame in roze geeft gebakje aan heer in blauw
dame in rolstoel aandachtig luisterend naar opname
dame met wit shirt en bos bloemen

Medezeggenschap

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) regelt de medezeggenschap van mensen die zorg krijgen van een instelling. Deze wet geeft (centrale) cliëntenraden en instellingen rechten en plichten, die in een medezeggenschapsregeling worden beschreven. Ingangsdatum van de wet is juli 2020, met daarbij de bepaling dat elke zorginstelling deze per 1 januari 2021 van kracht laat zijn. Inclusief een vanaf dan geldende medezeggenschapsregeling, die door zowel de instelling als de cliëntenraden is bekrachtigd.  

Livio kent een centrale cliëntenraad (CCR) waar de Livio brede beleidsonderwerpen op de agenda staan. En veertien, voornamelijk woonlocatie gebonden, lokale cliëntenraden (LCR). In de lokale cliëntenraden wordt hoofdzakelijk gesproken over de uitvoering van het beleid en daar waar het gaat om de directe leefwereld van de cliënt.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van cliënten van Livio. En heeft invloed op het beleid door advies- en instemmingsrecht op diverse onderwerpen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De raad wordt ook betrokken bij voorbereidingen van vernieuwingen en veranderingen en draagt zo bij aan onze kwaliteit.
De kwaliteit van zorg en wonen wordt binnen Livio gerealiseerd in dialoog met cliënten. Dit vindt plaats op individueel niveau, maar ook op centraal/lokaal niveau (de cliëntenraad), vanuit het
perspectief van het algemeen belang voor alle cliënten.

De cliëntenraad adviseert Livio gevraagd en ongevraagd. Ook denkt de cliëntenraad mee bij ontwikkelingen en veranderingen in het beleid, steeds met de bedoeling de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Het kader wordt gevormd door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In deze wet staat welke onderwerpen onder het advies- of instemmingsrecht vallen. Denk hierbij aan belangrijke wijzigingen in de organisatie van de zorgverlening, of bijvoorbeeld huisvesting, verbouw, nieuwbouw. Ook thema’s als hygiëne, voeding, geestelijke verzorging, welzijn en veiligheid zijn onderwerp van gesprek.