Triple P

Deze opvoedingsmethode richt zich op het voorkomen en verminderen van psychosociale problemen bij kinderen of jongvolwassenen. Als ouder(s) krijgt u bij “Triple P” methodes aangeleerd waarmee u de ontwikkeling van uw kinderen op een positieve manier kunt beïnvloeden.
U leert de dagelijkse communicatie in het gezin te gebruiken om uw kinderen emotioneel te ondersteunen en ze te stimuleren zelf problemen op te lossen.

Duur van de begeleiding
Triple P wordt thuis gegeven in vier tot tien sessies waarbij een dvd, folders en opdrachten worden gebruikt. Het is geschikt bij eenvoudige opvoedingsvragen, maar ook in situaties met ernstige gedragsproblematiek.