Beeldcoaching Jeugd & Gezin

Beeldcoaching is voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Het is een vorm van hulpverlening waarbij video-opnames worden gebruikt. Het gaat om een kortdurende, intensieve vorm van opvoedingsondersteuning. Deze coaching kunt u zien als een hulpmiddel bij een (problematische) opvoedingssituatie.

Intakegesprek
Na een intakegesprek, waarin de hulpvraag van de opvoeder wordt besproken, volgt een eerste kennismaking met de beeldcoach bij het gezin thuis. Er worden korte video-opnames gemaakt van een gezinsinteractie, dat wil zeggen een situatie waarbij de gezinsleden betrokken zijn. Meestal filmt de beeldcoach tijdens het samenzijn of samenspel, bijvoorbeeld als de kinderen uit school komen, bij het theedrinken of bij de maaltijd. De opnames worden daarna met de betrokkenen besproken.
 

Duur training
Hoelang de training duurt en hoe intensief deze is, is afhankelijk van de ernst van de problematiek. Soms is de Beeldcoaching Jeugd & Gezin een hulpmiddel in de bestaande hulpverlening. In andere gevallen is het een op zichzelf staande, zelfstandige vorm van hulpverlening.