Waarvoor kunt u onze thuisbegeleiders inschakelen?

 • Bij het organiseren en structureren van het huishouden. 
 • Bij het krijgen en houden van de regie in het dagelijks leven. 
 • Bij het op orde brengen en houden van financiën en administratie. 
 • Bij verwerking van belangrijke veranderingen zoals echtscheiding of overlijden. 
 • Bij de opvoeding van en de zorg voor kinderen.  
 • Bij het leren leven en omgaan met een handicap of langdurige ziekte. 
 • Bij burn-out klachten en depressiviteit. 
 • Bij autistische of aanverwante problematiek. 
 • Bij psychiatrische problematiek of psychosociale problemen. 
 • Bij een verstandelijke beperking. 
 • Bij het combineren van werk en thuissituatie. 
 • Bij een alleenstaande ouder in een kwetsbare situatie. 

Voor het bieden van begeleiding bij een aantal van deze punten maken wij gebruik van verschillende methodes. Dit zijn ‘Triple P’: positief opvoeden en Beeldcoaching (Jeugd & Gezin). Hieronder vindt u de uitleg van deze twee methodes.  

Naast deze methodes kunnen we u ook helpen met het vinden van een zinvolle invulling van de dag.  

Triple P: Positief opvoeden

Deze opvoedingsmethode richt zich op het voorkomen en verminderen van psychosociale problemen bij kinderen of jongvolwassenen.

Beeldcoaching Jeugd & Gezin

Beeldcoaching is voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Het is een vorm van hulpverlening waarbij video-opnames worden gebruikt.

Werkwijze

De thuisbegeleider, die u meerdere keren per week thuis bezoekt, bekijkt samen met u welke ondersteuning gewenst is.

Thuisbegeleiding aanvragen

Om thuisbegeleiding te kunnen aanvragen kunt u contact opnemen met het zorgloket of WMO-loket.

Eigen bijdrage

Voor thuisbegeleiding betaalt u een eigen bijdrage als het gaat om een WMO voorziening. De wijkconsulenten kunnen hier meer informatie over verstrekken.