Aanvraagprocedure

Uw verwijzer/behandelaar kan een aanvraag voor PIT indienen bij de afdeling PIT van Livio en beschrijft hierin, na overleg met u, welke hulp gewenst is.

Na overleg start de PIT zo spoedig mogelijk. Uw PIT-verpleegkundige kan u informeren over een eventuele verlenging van de zorgperiode.