Wat is dementie?

Dementie is méér dan vergeetachtigheid. Dementie is een hersenaandoening die geleidelijk aan een grote invloed heeft op het dagelijks leven en iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt. In het begin gaat het vooral om vergeetachtigheid. Later ontstaan ook problemen met denken, plannen en taalgebruik. Dementie is dus veel meer dan alleen vergeetachtigheid. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Een snelle diagnose is daarnaast van belang. Pas na de diagnose dementie kunnen de betrokkene(n) zich voorbereiden op wat er gaat komen. Want hoe eerder de diagnose dementie is vastgesteld, des te meer mogelijkheden er zijn om te zoeken naar de juiste weg. En des te meer tijd alle betrokkenen hebben om te leren omgaan met de ingrijpende veranderingen die deze hersenaandoening met zich meebrengt.