Specialistische vakgroepen

Binnen Livio zijn er verschillende specialistische vakgroepen beschikbaar die u kunnen bijstaan bij  verschillende diagnoses en zorgvragen. Hieronder vindt u een overzicht van het aanbod. Indien u contact wilt met één van onze specialistische vakgroepen, dan kunt u contact opnemen via 0900-9200 of middels het contactformulier.

Palliatieve zorg

Wanneer u te horen heeft gekregen dat u een levensbedreigende ziekte heeft of dat u kwetsbaar bent, dan is er palliatieve zorg voor u beschikbaar via Livio.

Deze zorg gaat uit van wat u wenselijk vindt. Door gezamenlijke besluitvorming wordt een zorgplan gemaakt. Samen met u zoeken we naar wat de hoogste kwaliteit van leven voor u is en hoe we deze kunnen bereiken. Lijden voorkomen en verlichten staat voorop en het u zo comfortabel mogelijk maken is het uitgangspunt. Er is daarbij nadrukkelijk ook aandacht voor uw naasten, voor wat zij nodig hebben om met u samen dit proces door te gaan. Palliatieve zorg kent verschillende fasen, waarvan de laatste fase, de stervensfase er slechts één is. Het kan daarom zo zijn dat u gedurende een lange periode palliatieve zorg kunt krijgen. 

Livio is lid van de netwerken palliatieve zorg Twente en Achterhoek. Als lid van dit netwerk staan wij voor goede palliatieve zorg voor onze cliënten.