Tijdelijke Opname Afdeling (TOA)

De TOA biedt in beide gevallen per direct een omgeving waar de juiste zorg wordt geleverd. U of uw naaste verblijft zo lang als noodzakelijk is op deze gesloten afdeling. De opname op de TOA kan in sommige gevallen van onvrijwillige aard zijn.

Wat gebeurt er tijdens een tijdelijke opname?

Het verblijf op de TOA is altijd tijdelijk. Op de eerste dag vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek met de arts en een zorgprofessional bekijken we welke zorg nodig is. Indien nodig worden meerdere behandelaren betrokken, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist en/of diëtist. Met ons multidisciplinair team bepalen we welk onderzoek nodig is om de juiste diagnose te stellen. Tevens wordt zorgvuldig gekeken naar de benodigde zorg en welke vervolgstappen genomen moeten worden.

De duur van de opname is afhankelijk van de geconstateerde problematiek. Het uitgangspunt is dat u of uw naaste wordt gestabiliseerd en de juiste zorg en indicatie worden vastgesteld voor de benodigde vervolghulp. Na afronding van de opname wordt u of uw naaste naar de juiste plek begeleid. Gedurende de opname is ook het welzijn van u of uw naaste een belangrijk punt van aandacht op de TOA. Onze medewerkers Mooie Dag organiseren naar behoefte zowel groeps- als individuele activiteiten.

Terugkeer naar eigen woonomgeving?
Indien mogelijk wordt er ingezet op een terugkeer naar de eigen woonomgeving. Mocht uit de diagnose blijken dat dit niet kan, wordt dit samen met u en uw naaste besproken in een familiegesprek. Daarna volgt er een overdracht vanuit het zorgteam naar onze cliëntadviseur. Zij ondersteunen bij de aanvraag van de juiste Wlz-indicatie (Wet Langdurige Zorg). Dit is een indicatie die ervoor zorgt dat de juiste langdurige zorg geleverd wordt. Onze cliëntadviseurs zorgen voor het ontslag op de Tijdelijke Opname Afdeling en adviseren waar u of naaste met de Wlz-indicatie terecht kunt. De vervolgplek kan bij verschillende zorgorganisaties zijn, waaronder Livio.

Voor naasten/eerste contactpersonen

Voor naasten en/of eerste contactpersonen kan het een moeilijke tijd zijn wanneer uw dierbare op de TOA terecht komt. Ook tijdens de opname blijft u als naaste een belangrijke rol spelen in het leven van uw dierbare. Het zorgteam gaat graag met u in gesprek. U kent uw dierbare namelijk het allerbeste en weet meer over zijn of haar wensen en zorgbehoeften.

Waar bevindt de TOA zich?

U vindt de TOA op Livio locatie De Cromhoff aan de Bleekhofstraat 300
7543 EC in Enschede. 

Meer informatie over de TOA?

Wilt u meer informatie over een tijdelijk opname bij Livio. Neemt u gerust contact op met onze cliëntadviseurs via het formulier of 0900-9200 voor meer informatie.