Voortgang verbouwing De Cromhoff

Hieronder vindt u informatie over de voortgang én onze mijlpalen van de verbouwing van Livio locatie De Cromhoff.

Januari 2022: De hoogte in

Sinds begin januari is er een start gemaakt met de begane grond. Met het huidige tempo komt er vanaf februari circa elke twee weken een verdieping bovenop. Het hoogste punt wordt naar verwachting in maart bereikt.

Verbouwing Cromhoff-begane grond

December 2021: Start bouwfase

Het project is na het storten van de fundering in een nieuwe fase belandt: de bouwfase. Op de foto zijn de contouren van de nieuwbouw goed zichtbaar. Het gebouw wordt enkele meters bredere en dieper.

Verbouwing Cromhoff-begane grond(2)

1 november 2021: Fundering

De sloopwerkzaamheden zijn afgerond en er is gestart met de opbouwfase: het storten van de fundering. 

Verbouwing Cromhoff-storten fundering

September 2021: Sloop kantorenvleugel

Fase 2 (realisatie nieuwe zorgappartementen) is in volle gang! Dat wil zeggen: Er wordt flink gesloopt. De kantorenvleugel in De Cromhoff gaat tegen de vlakte. Op deze plek wordt plaats gemaakt voor een woonvleugel met drie woonlagen met elk 10 zorgappartementen. Naar verwachting starten we eind oktober met de opbouw van deze appartementen. 

Sloop kantorenvleugel

Juli 2021: Voorbereidingen realisatie 30 nieuwe zorgappartementen (fase 2)

Aannemersbedrijf Kormelink zal in opdracht van Livio een nieuwe woonvleugel met 30 zorgappartementen realiseren. De nieuwbouw bestaat uit drie woonlagen met op iedere woonlaag een woongroep met 10 zorgappartementen, een huiskamer met balkon en enkele ondersteunende ruimten. Het buitenterrein inclusief de tuin van De Lippink’s Hof worden hierin ook meegenomen. 

Plaatsing bouwbord de Cromhoff

Maart 2021: Oplevering Centrale hart deel 2

Ook het laatste deel van compleet vernieuwde centrale hart van De Cromhoff is opgeleverd. Zo zijn het Binnenhof, de dagbesteding ruimte, de stilteruimte en enkele overlegruimtes volledig vernieuwd. 

20210414 170407

Januari 2021: Oplevering Centrale hart deel 1

Het Grand Café en de winkel zijn volledig gemoderniseerd en de behandelaren hebben hun nieuwe behandelruimten en oefenzaal in gebruik genomen.

Verbouwing Cromhoff entree

12 oktober 2020: Start verbouwing

We zijn gestart! De verbouwing van De Cromhoff is daadwerkelijk begonnen. Er wordt gestart met de renovatie van het centrale hart, het Grand Café krijgt een update én er wordt op de begane grond een compleet nieuwe oefenzaal met behandelkamers gerealiseerd. 

Start verbouwing Cromhoff

6 oktober 2020: Feestelijke aftrap

Om de start van de verbouwing ondanks het coronavirus toch feestelijk te kunnen openen werd de officiële aftrap in een klein gezelschap gevierd. Er was een kort woordje vanuit de Raad van Bestuur (Monique Smeijers), de Manager Zorg&Verblijf (Ineke Olthof) én de voorzitter van de Cliëntenraad van De Cromhoff (Dhr. Kok). De start van de verbouwing werd symbolisch geopend met een druk op de knop en confetti.

Feestelijke aftrap verbouwing De Cromhoff