Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Missie, visie en kernwaarden

​​​​​​Missie

Bij Livio geloven we in waardevolle en persoonsgerichte zorg. De cliënt en diens eigen regie zijn altijd ons uitgangspunt. Als organisatie bewegen wij continu mee met de veranderende cliëntbehoeften. Door het versterken van de positie van de cliënt, en in te zetten op welzijn en welbevinden, denken wij betere zorg te kunnen leveren - zorg die een bijdrage levert aan meer leefplezier. We richten ons op wat wel kan, en niet op wat niet meer kan. Een nauwe samenwerking tussen cliënt, familie, vrijwilliger en zorgprofessional zien wij als onmisbaar. Samen leveren wij een bijdrage aan een zo prettig mogelijk leven, voor iedereen die ons nodig heeft. Mooi dat je er bent!​

Visie

De cliënt als een uniek persoon geeft richting aan zijn leven, dus ook aan dat deel waarvoor zorg wordt gevraagd. Daarbij past dat de cliënt ook een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het onderhouden van het eigen leven (zelfzorg) en met haar directe omgeving (mantelzorg).

De beroepszorg, het zorgteam, vormt een aanvulling op de zelf- en mantelzorg. In het zorgproces heeft de client dan ook een actieve rol. Het zorgteam dient hierbij ondersteunend en adviserend op te treden. Ondersteuning wordt de bewoner geboden voor zover deze dat wenst (subjectief), in redelijkheid nodig heeft ter compensatie van tekortschietende functies (objectief) en voor zover het zorgteam en/of Livio daartoe in staat is.

Vanuit deze visie wordt de zorg als goed beoordeeld:
 • als de individuele client maat- en richtinggevend is voor de invulling van zijn/haar leven en de hulpverlening;
 • als de client zelf- en mantelzorg als primaire verantwoordelijkheid oppakt;
 • als de client en zorgverlener beiden in het zorgproces een volwaardige en gelijkwaardige plaats innemen.

Het bieden van deze individuele gerichte zorg stelt specifieke eisen aan de relatie tussen cliënt en medewerker:
 • ​medewerker en cliënt zijn actief geïnteresseerd in elkaars beelden en ideeën;
 • medewerker en cliënt moeten weten wat ze van elkaar kunnen verwachten;
 • medewerker en cliënt delen het begrip over de “grenzen aan de zorg”.

Het bieden van deze individuele zorg stelt specifiek eisen aan de organisatie van het zorgproces:
 • communicatie tussen cliënt en teamleden moet goed verlopen;
 • cliënt moet over dezelfde informatie kunnen beschikken als het team;
 • ​teams moeten zoveel mogelijk zelf kunnen besluiten en handelen.

Kernwaarden

Livio geeft vorm aan haar missie en visie via de gedeelde kernwaarden die alle acties en beslissingen leiden van bestuurders, zorgspecialisten, Livio-medewerkers en vrijwilligers. De kernwaarden van Livio zijn:

 • Toewijding
 • Professionaliteit
 • Verantwoordelijkheid

Dat is Livio. En zó zijn de mensen die bij ons werken.

We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Vraag of opmerking?

Heeft u een tip, vraag of opmerking, klik dan op de onderstaande link:

Bericht sturen

Woningen

Geen woningen gevonden.

Aanbod van Livio+

Geen aanbiedingen gevonden.