Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Informatie en richtlijnen coronavirus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hieronder vindt u de laatste stand van zaken bij Livio. 

​Meest recente update: 1 juni 2021

Versoepelingen - op alle Livio locaties

Vanaf 2 juni is het mogelijk om op alle afdelingen 2 bezoekers toe te laten per dag. Hou U nog wel aan alle corona-regels zoals mondneuskapje en 1,5 meter afstand.​


Nieuwe opnames

Ook  ie er een aanpassing in de regels bij nieuwe opname: Vanaf 2 juni is het niet meer noodzakelijk dat er een negatieve test getoond moet worden als de cliënten volledig gevaccineerd zijn. 


Meer versoepelingen en mogelijkheden​

Komende tijd is er steeds meer mogelijk dit kan per moment en locatie verschillen. Laat u informeren op de locatie, heeft u vragen helpen we graag.


9 april 2021

Update 9 april - Versoepeling  bezoekersregeling op aantal Livio locaties mogelijk 

Doordat het merendeel van onze cliënten is gevaccineerd kan een aantal regels versoepeld worden. Wij kunnen u goed nieuws melden over onze bezoekersregeling. wij informeren u hier graag over.  

Voorwaarden voor versoepeling 

De versoepeling biedt u de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden tijdens uw bezoek uw mond/neusmasker af te doen. Ook hoeft u geen 1,5 meter afstand te houden.  

Dit mag alleen: 

 • Als u een negatief corona testresultaat bij u heeft, die maximaal 48 uur oud is. Coronatesten zijn te koop bij apotheek en een aantal drogisterijen.  Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de GGD hiervoor benaderd. De versoepeling is ook van toepassing als u kunt aantonen dat u volledig gevaccineerd bent. U hoeft in dat geval geen geldige negatieve coronatest mee te nemen. 
 • Als u op de kamer van de gevaccineerde bewoner bent. Ide andere ruimtes zijn de al eerder gecommuniceerde regels van krachtBuiten de kamer bent u dus nog steeds verplicht om een mond/neusmasker te dragen en 1,5 meter afstand te houden. 

Bewoners mogen nog steeds maximaal twee bezoekers (van 13 jaar of ouder) per dag ontvangen 

 Controle op deze nieuwe bezoekersregeling vindt plaats d.m.v. een steekproef. Mochten we ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch merken dat het aantal besmettingen toe gaat nemen dan zullen we helaas deze versoepelingen weer inperken. We hopen daarom van harte dat u deze regels respecteert.  

 Helaas niet op elke locatie 

Op sommige Livio locaties kunnen we helaas niet versoepelen. Omdat we niet kunnen garanderen dat 80% van de bewoners gevaccineerd is. Dit is een vereiste vanuit de overheid, voor versoepeling. 

 Heeft u vragen?  

Deze kunt u stellen aan uw contactpersoon in het zorgteam. Indien u nog vragen heeft over het coronavirus, kunt u bellen naar het regionale nummer van de GGD Twente: 053 487 6840 (ma-vrij van 8.30 tot 17.00 uur) of het regionale nummer van de GGD Noord-Oost Achterhoek: 088 443 3000 (ma-vrij 08.30-17.00uur). 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en u kunt erop vertrouwen dat zodra de situatie meer versoepelingen toelaat, wij u zo spoedig mogelijk opnieuw zullen informeren.  

 Wij zijn blij met deze nieuwste versoepeling! 


​Update 31 maart - Versoepeling bezoekersregeling Cromhoff per 7 april

Voor de meeste locaties gold sinds twee weken al een verruiming in de bezoekersregeling van 1 naar 2 bezoekers per dag (zie ook nieuwsbericht 'update 10 maart Versoepeling bezoekersregeling'). Ook op locatie de Cromhoff is er op de verpleegafdelingen nu ruimte voor versoepeling. 

Voor welke afdelingen op de Cromhoff geldt een versoepeling? 
Vanaf woensdag 7 april gelden voor de afdelingen Buurserveld, Waarbekerveld en Lonnekerveld een versoepeling in de bezoekersregeling van 1 naar 2 personen per dag. De bezoekerstijden van 14.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur blijven wel gehandhaafd. 

Voor welke locaties/afdelingen geldt GEEN versoepeling?
Op onze afdelingen met kortdurend verblijf wordt de bezoekersregeling NIET aangepast. Dit geldt voor de afdeling Rutbekerveld en de TOA (Cromhoff) en de Pendel. Hiervoor is gekozen omdat er veelvuldig een wisseling is onder cliënten én wij niet weten of deze cliënten wel of niet gevaccineerd zijn. Een versoepeling in de bezoekersregeling is daardoor te riskant.


Update 10 maart - Versoepeling bezoekersregeling

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 8 maart zijn wij blij te kunnen melden dat per direct onze bezoekersregeling op de meeste Livio locaties verruimd worden van één naar twee bezoekers per dag. Dit houdt in dat uw naaste maximaal twee bezoekers per dag mag ontvangen van 13 jaar of ouder. Kinderen jonger dan 13 jaar vormen hierop de uitzondering.  

Voor welke locaties/afdelingen geldt GEEN versoepeling?
Afdelingen/locaties waar nog aangescherpte bezoekersregelingen gelden vanwege besmettingen blijven vanzelfsprekend gehandhaafd! Daarnaast wordt op onze afdelingen met kortdurend verblijf de bezoekersregeling NIET aangepast. Dit geldt voor de revalidatie afdeling (De Pendel) en de TOA. Hiervoor is gekozen omdat er veelvuldig een wisseling is onder cliënten én wij niet weten of deze cliënten wel of niet gevaccineerd zijn. Een versoepeling in de bezoekersregeling is daardoor te riskant.

Locaties/afdelingen waar ook nog een aanscherpte bezoekersregeling geldt: 
Cromhoff, Enschede:
Voor alle afdelingen geldt: Alleen bezoek mogelijk op afspraak en maximaal 3x per week 1 persoon en zonder kinderen, tussen 14.00 uur en 16.00 uur of tussen 18.00 uur en 20.00 uur.  Cliënten in isolatie mogen nog geen bezoek ontvangen. Op basis van een medische indicatie kan hier in overleg met het zorgteam op worden afgeweken. 

Overige maatregelen blijven gehandhaafd
Mede doordat veel bewoners ondertussen zijn gevaccineerd, kunnen we onze bezoekersregeling iets verruimen. Wij zijn blij met deze versoepeling, maar vragen aan zowel u als uw naaste om zich aan de overige maatregelen te blijven houden. De extra besmettelijke Britse coronavariant is nog steeds in Nederland waardoor we extra voorzichtig moeten blijven. We willen graag voorkomen dat we versoepelingen weer terug moeten draaien. 

Verplicht dragen medisch mondkapje op alle locaties door bezoekers
Daarom is er een aanscherping op het dragen van een mondkapje op al onze locaties. De verplichting van het dragen van een mondkapje blijft, maar het dragen van een stoffen mondkapje door bezoekers is niet meer toegestaan. Wij verzoeken u een medisch mondkapje te dragen. 

Indien u niet over een medisch mondkapje beschikt (zie afbeelding hieronder), dan kan u bij binnenkomst op onze locaties een medisch mondkapje pakken. Wij verstrekken deze bij de ingang. Wel vragen wij u voorzichtig met deze voorraad om te gaan. Ook willen wij u er nogmaals op wijzen dat u in alle gevallen de 1,5 meter afstand houdt. 
 


Update 4 maart - Extra maatregelen bezoek - specifieke locaties 

Op dit moment geldt voor de volgende locatie nog een aangescherpte bezoekersregeling:

Cromhoff, Enschede:
Afdeling TOA: Alleen bezoek mogelijk op afspraak.
Afdeling Lonnekerveld: Alleen bezoek mogelijk op afspraak.
Afdeling Buurserveld: Alleen bezoek mogelijk op afspraak.​
Afdeling Rutbekerveld: Maximaal 3x per week 1 persoon en zonder kinderen, ​​alleen tussen 14.00 uur en 16.00 uur of tussen 18.00 uur en 20.00 uur.  ​​Cliënten in isolatie mogen nog geen bezoek ontvangen. Op basis van een medische indicatie kan hier in overleg met het zorgteam op worden afgeweken. 
Afdeling Waarbekerveld: Maximaal 3x per week 1 persoon bezoek en zonder kinderen, ​​alleen tussen 14.00 uur en 16.00 uur of tussen 18.00 uur en 20.00 uur.  ​​​

Update 2 maart - Contactberoepen weer aan de slag

Kappers: 3 maart
Vanaf 3 maart 2021 mogen diverse contactberoepen waaronder onze kappers weer aan het werk. We zijn in Twente nog zeker niet corona-vrij en blijven daarom zeer alert, vooral binnen onze verpleeghuizen en woonzorgcentra. We hebben met de kapsalons in de woonzorgcentra enkele spelregels afgesproken zodat ze 3 maart weer open kunnen. Zo  voorkomen  we dat door een corona-uitbraak de locatie en daarmee de kapsalons weer moeten sluiten. Denk hierbij aan het scheiden van onze klanten van binnen- en buiten de locatie om vermenging te voorkomen.

Daarnaast geldt voor onze verpleeghuizen het volgende: Voor locatie de Cromhoff geldt dat de kapsalons weer open gaan per 8 maart in plaats van 3 maart. Op de Wiedenhof worden deze week alleen interne klanten geknipt en per woongroep ingepland. ​

​Pedicurezorg/podotherapie: 8 maart
Vanaf maandag 8 maart start alle reguliere pedicurezorg weer. De pedicure/podotherapeut houdt zich aan de volgende regels:

 • De pedicure/podotherapeut draagt vanzelfsprekend beschermende middelen;
 • De pedicure/podotherapeut meldt zich aan en af bij het zorgteam en overlegt vooraf of er sprake is van corona of verdenking van corona op de afdeling.
  Bij (verdenking op) corona wordt de pedicurezorg per direct tot nader order stopgezet;
 • Per dag worden alleen cliënten van dezelfde afdeling/woongroep behandeld.

​​Update 24 februari: Aangescherpte bezoekersregeling Livio locaties blijft gelden

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren, geldt voor al onze Livio locaties nog steeds de aangescherpte bezoekersregeling. 

Dit houdt in dat er maximaal 1 keer per dag 1 bezoeker ontvangen mag worden van 13 jaar of ouder. Kinderen onder de 13 jaar vormen hier een uitzondering op. Daarnaast verzoeken wij het bezoek om het aantal verschillende bezoekers ook beperkt te houden tot een maximum aantal van 2/3 bezoekers én vragen wij u om uw naasten niet op te halen. Dit alles om de extra besmettelijke Britse coronavariant zoveel mogelijk buiten de deur te houden. 

Op dit moment gelden voor de volgende locaties nog aanvullende maatregelen: 

Cromhoff, Enschede:
Afdeling TOA: Alleen bezoek mogelijk op afspraak.
Afdeling Lonnekerveld: Alleen bezoek mogelijk op afspraak.
Afdeling Buurserveld: Alleen bezoek mogelijk op afspraak.​
Afdeling Rutbekerveld: Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege coronabesmettingen. 
Afdeling Waarbekerveld: Maximaal 3x per week 1 persoon bezoek en zonder kinderen, ​​alleen tussen 14.00 uur en 16.00 uur of tussen 18.00 uur en 20.00 uur.  ​​

De Pendel, Haaksbergen:
Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege coronabesmettingen. 

​Houdt u zich aan de coronaregels, ook na vaccinatie!
Wij willen iedereen erop attenderen dat ook na eventuele vaccinatie u zich aan de geldende coronaregels dient te houden totdat de overheid ons andere informatie geeft. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor al onze cliënten en collega's die eventueel al gevaccineerd zijn. Denk hierbij aan het regelmatig handen wassen, het houden van 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje en bij klachten direct laten testen.


​​Update 16 februari: Extra maatregelen bezoek - specifieke locaties 

Op dit moment gelden voor de volgende locaties nog een aangescherpte bezoekersregeling:

Cromhoff, Enschede:
Afdeling TOA: Alleen bezoek mogelijk op afspraak.
Afdeling Lonnekerveld: Alleen bezoek mogelijk op afspraak.
Afdeling Buurserveld: Alleen bezoek mogelijk op afspraak.​
Afdeling Rutbekerveld: Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege coronabesmettingen. 
Afdeling Waarbekerveld: Maximaal 3x per week 1 persoon bezoek en zonder kinderen, ​​alleen tussen 14.00 uur en 16.00 uur of tussen 18.00 uur en 20.00 uur.  ​​

De Pendel, Haaksbergen:
Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege een coronabesmetting.

​​Update 15 februari: Aangescherpte bezoekersregeling ​voor alle Livio locaties geldt nog steeds! 

Doordat de huidige lockdown maatregelen door de overheid zijn verlengd tot ten minste 2 maart, geldt ook bij Livio nog steeds de aangescherpte bezoekersregeling voor alle Livio locaties. 

Bezoek blijft welkom
Er geldt nog steeds dat uw naaste 1 keer per dag maximaal 1 bezoeker van 13 jaar of ouder mag ontvangen. Kinderen jonger dan 13 jaar vormen hierop de uitzondering. Daarnaast verzoeken wij u dringend het aantal verschillende bezoekers bij uw naaste beperkt te houden en daarom te beperken tot 2 a 3 personen. Ook vragen wij u om uw naaste niet op te halen.  Dit alles om zo de extra besmettelijke Britse coronavariant zoveel mogelijk buiten onze Livio locaties te houden.

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat u tijdens uw bezoek in alle gevallen de 1,5 meter afstand houdt tussen u en uw naaste en vragen wij u te allen tijde een mondkapje te dragen.  ​

Extra maatregelen bezoek voor locatie Cromhoff en de Pendel

Cromhoff, Enschede:
Afdeling TOA: Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege coronabesmettingen. 
Afdeling Lonnekerveld: Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege coronabesmettingen. 
Afdeling Buurserveld: Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege coronabesmettingen. 
Afdeling Waarbekerveld & Rutbekerveld: Maximaal 3x per week 1 persoon bezoek en zonder kinderen, ​​alleen tussen 14.00 uur en 16.00 uur of tussen 18.00 uur en 20.00 uur.  ​​

De Pendel, Haaksbergen:
Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege een coronabesmetting.

​​Update 22 januari: Aangescherpte bezoekersregeling ​voor alle Livio locaties

Naar aanleiding van de persconferentie waarin aangescherpte maatregelen zijn aangekondigd die gelden tot tenminste 9 februari, moeten wij tot onze grote spijt de huidige bezoekersregeling per direct voor alle Livio locaties aanscherpen. ​

Bezoek blijft welkom
Uw blijft als bezoeker nog steeds welkom, maar in kleinere aantallen. Als nieuwe maatregel geldt nu dat uw naaste 1 keer per dag maximaal 1 bezoeker van 13 jaar of ouder mag ontvangen. Kinderen jonger dan 13 jaar vormen hierop de uitzondering. Daarnaast verzoeken wij u dringend het aantal verschillende bezoekers bij uw naaste beperkt te houden en daarom te beperken tot 2 a 3 personen. Ook vragen wij u om uw naaste niet op te halen.  Dit alles om zo de extra besmettelijke Britse coronavariant zoveel mogelijk buiten onze Livio locaties te houden.

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat u tijdens uw bezoek in alle gevallen de 1,5 meter afstand houdt tussen u en uw naaste en vragen wij u te allen tijde een mondkapje te dragen.  ​

Update 20 december: Extra maatregelen locatie de Cromhoff

De gezondheid van onze cliënten en medewerkers hebben vanzelfsprekend onze prioriteit. Wij doen er dan ook alles aan om mogelijke besmettingen zoveel mogelijk te beperken door extra maatregelen te nemen, zoals een aangescherpte bezoekersregeling en het verplicht dragen van een mondkapje. 

Helaas hebben wij geconstateerd dat steeds meer bezoekers van locatie de Cromhoff moeite hebben om zich aan de aangescherpte maatregelen te houden. Ondanks het vele aanspreken van deze bezoekers verandert dit ongewenste gedrag niet tot nauwelijks. Daarom zijn wij helaas genoodzaakt om extra maatregelen te nemen om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers te kunnen beschermen.  

Extra maatregelen
Met ingang van heden zal een drastische maatregel worden getroffen. Het vrije in- en uitlopen op de Cromhoff is niet meer mogelijk voor u als bezoeker. Daarnaast geldt nog steeds de bezoekersregeling van 1 keer per dag 1 bezoeker. 

U kunt alleen op bezoek komen op de volgende tijdstippen: 

 • 14.00 uur – 16. 00 uur  
 • 18.00 uur – 20.00 uur  

Indien u bij uw naaste op bezoek wilt, wordt u bij de voordeur gevraagd wie u bent en voor wie u op bezoek komt. Dit wordt genoteerd door ingehuurde security waarna de deur pas opengaat. De aangescherpte bezoekersregeling van 1 bezoeker 1 keer per dag geldt daarbij nog steeds. Daarnaast letten wij er strikt op dat u voor het betreden van de locatie uw mondkapje op heeft en deze ook gedurende de gehele aanwezigheid op laat. Vanzelfsprekend houdt u ook te allen tijde 1,5 meter afstand. Deze aangescherpte maatregelen gelden voor alle afdelingen van de Cromhoff. 
 
Het spijt ons voor alle bezoekers die zich wel netjes aan de maatregelen houden dat deze drastische maatregel moet worden genomen. We hopen op uw begrip en willen u alvast bedanken voor uw medewerking. 

Huisregels bij bezoeken van een Livio locatie

Om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen zijn er enkele regels opgesteld zoals het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand. Vanzelfsprekend gelden deze regels ook voor iedereen die een Livio locatie bezoekt. 

Wij gaan ervan uit dat u zich aan deze regels houdt zodat we samen zorg kunnen dragen om het aantal besmettingen op onze locaties zoveel mogelijk te kunnen beperken. Indien wij toch  constateren dat u zich niet aan deze huisregels houdt, dan behouden wij ons het recht om te handhaven. Wij kunnen u hiervoor een officiële waarschuwing geven of zelfs de toegang tot een locatie tijdeijk ontzeggen.

In onze huisregels vragen wij u voordat u op bezoek komt thuis een gezondheidscheck uit te voeren. Mocht u één van de vragen beantwoorden met 'ja', dan kunt u helaas onze locatie niet bezoeken. U vindt HIER de checklist​. 

U kunt hieronder nogmaals onze huisregels teruglezen en onze huisregels zijn ook te vinden op onze Livio locaties.Bezoeken Grand Cafés/lounges

Wij proberen waar het kan onze Grand Cafés open te houden voor zowel onze bewoners als bezoek. Per locatie kan dit verschillend zijn. Wij vragen u dringend zich aan de volgende richtlijnen te houden: 

 • ​Desinfecteer eerst uw handen 
 • Zet direct bij binnenkomst van onze Livio locatie uw mondkapje op.
  Uiteraard geldt dit ook voor in onze Grand Cafés. Als bezoeker dient u de gehele tijd in het Grand Café uw mondkapje op te houden. Ook als u aan tafel zit. Voor onze bewoners geldt dat zij bij het betreden van het Grand Café ook een mondkapje opzetten.
 • Kies de dichtsbijzijnde tafel.
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Verschuif geen tafels of stoelen. 
 • Indien er spatschermen aanwezg zijn, verplaats deze dan niet. 
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. 

Volg altijd de instructies op van onze medewerkers. Zo proberen wij samen onze Grand Cafés open te houden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

​​
Dragen van een mondkapje
Mocht u uw mondkapje vergeten zijn, dan stellen wij een beperkte voorraad mondkapjes beschikbaar bij de ingang van onze locaties. U kunt hier dan 1 mondkapje pakken. Onze voorraad is echter beperkt dus gaat u uiterst voorzichtig met deze voorraad om. Hieronder vindt u een korte instructie hoe u uw mondkapje op moet zetten:

​​

Richtlijnen bezoekersregeling

Meest recente update: 10-03-'21 
Hieronder vindt u de richtlijnen voor bezoek bij de woonzorgcentra, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen van Livio. 

Algemene richtlijnen bezoek woonzorgcentra 
Hieronder vindt u een overzicht van de algemene richtlijnen voor bewoners en naasten. Per locatie kan de exacte invulling anders zijn. Bewoners zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.  

 • ​​Bezoek is toegestaan. Dit houdt in: 
  - 1 keer per dag maximaal twee bezoekers van 13 jaar en ouder. Kinderen jonger dan 13 jaar vallen hier niet onder. ​ 
 • Bezoekers dragen gedurende hun gehele bezoek aan onze locatie(s) een MEDISCH mondkapje. Wij vragen u deze zelf mee te nemen. Heeft u geen medisch mondkapje? Dan stellen wij deze ter beschikking bij de ingang van onze locaties. Ook vragen wij u altijd 1,5 meter afstand te houden.

  Voor de volgende locaties/afdelingen gelden aangescherpte regels met betrekking tot bezoek. Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf contact op te nemen met het zorgteam om uw bezoek af te stemmen:
 • De Pendel, Haaksbergen: 1 bezoeker per dag. 

Algemene richtlijnen bezoek verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene richtlijnen die gelden voor cliënten en  naasten van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen.  Per locatie kan de exacte invulling anders zijn. Bewoners, en indien van toepassing contactpersonen, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.  

 • Bezoek is toegestaan. Dit houdt in: 
  - 1 keer per dag maximaal twee bezoekers van 13 jaar en ouder. Kinderen jonger dan 13 jaar vallen hier niet onder. Daarnaast verzoeken wij u dringend het aantal verschillende bezoekers bij uw naaste beperkt te houden en daarom te beperken tot 2 a 3 personen. Ook vragen wij u om uw naaste niet op te halen.  Dit alles om zo de extra besmettelijke Britse coronavariant zoveel mogelijk buiten onze Livio locaties te houden.
 • Bezoekers dragen gedurende hun gehele bezoek aan onze locatie(s) een MEDISCH mondkapje. Wij vragen u deze zelf mee te nemen. Heeft u geen medisch mondkapje? Dan stellen wij deze ter beschikking bij de ingang van onze locaties. Ook vragen wij u altijd 1,5 meter afstand te houden.

  Voor de volgende locaties/afdelingen gelden aangescherpte regels met betrekking tot bezoek. Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf contact op te nemen met het zorgteam om uw bezoek af te stemmen:
 • De Cromhoff Enschede:
  Afdeling TOA en Rutbekerveld: 1 bezoeker per dag. 
  Overige afdelingen: vanaf 7 april 2 bezoekers per dag. 

Bezoeken van een (mogelijk) besmette cliënt 
Indien u op bezoek gaat bij een (mogelijke) besmette persoon dan is het  verplicht een medisch mondneusmasker te dragen. Een eigen mondkapje volstaat dan niet. Deze medische mondneusmaskers worden door het zorgpersoneel verstrekt. Bij binnenkomst van desbetreffende afdeling zal u hier op worden gewezen. Ook aanvullende maatregelen kunnen nodig zijn. Ons zorgpersoneel houdt u hiervan op de hoogte. 

Overige richtlijnen

Wijkverpleging

​De thuiszorgteams zullen goed blijven inschatten voor welke zorg zij bij onze cliënten komen. Zodat cliënten de zorg ontvangen die voor hen belangrijk is en er daarbij niet meer zorgmomenten zijn dan nodig. Zo komen er niet teveel zorgverleners over de vloer. Daarbij proberen we zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners in te plannen. 

Onze medewerkers in de wijkverpleging dragen preventief altijd een medisch mondkapje wanneer ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich eerst testen.
Daarnaast vragen wij u zich aan de landelijke bezoekersregeling te houden. Indien onze medewerkers in de wijkverpleging bij de cliënt komen en het maximale bezoekersaantal is al bereikt, dan vragen wij aan de bezoeker(s) om plaats te maken voor onze medewerker. 

Zorgpunten

U kunt terecht bij de zorgpunten aan de Boulevard 1945 (Enschede) en Het Wiedenbroek (Haaksbergen). Bekijk hier de actuele openingstijden​ voor onze zorgpunten. 

Dagbesteding

De dagactiviteiten en de dagopvang continueren wij voor onze cliënten, uiteraard hanteren wij de RIVM richtlijnen hierbij. Zo blijven wij onze cliënten zoveel mogelijk structuur bieden.

De welzijnsactiviteiten op locatie gaan door in aangepaste en kleinschalige vorm. We passen aan waar het nodig is om te voldoen aan de RIVM richtlijnen. 


Behandelingen

Ondanks de extra landelijke maatregelen die gelden sinds 14 december 2020 mogen onze behandelaren (diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten etc.) en specialistische teams zorg blijven verlenen.

Eerstelijns cliënten die buiten de Livio locaties wonen, kunnen binnen de Livio locaties individueel behandeld worden door een paramedicus. Hiervoor gelden naast de landelijke richtlijnen ook de richtlijnen van onze Livio locaties, zoals verplichte registratie en gezondheidscheck, een verantwoorde planning, verplicht dragen van een mondkapje bij binnenkomst van een Livio locatie  en uiteraard hygiënemaatregelen. ​

Contactberoepen weer aan de slag
Kappers: 3 maart
Vanaf 3 maart 2021 mogen diverse contactberoepen waaronder onze kappers weer aan het werk. We zijn in Twente nog zeker niet corona-vrij en blijven daarom zeer alert, vooral binnen onze verpleeghuizen en woonzorgcentra. We hebben met de kapsalons in de woonzorgcentra enkele spelregels afgesproken zodat ze 3 maart weer open kunnen. Zo  voorkomen  we dat door een corona-uitbraak de locatie en daarmee de kapsalons weer moeten sluiten. Denk hierbij aan het scheiden van onze klanten van binnen- en buiten de locatie om vermenging te voorkomen.

Daarnaast geldt voor onze verpleeghuizen het volgende: Voor locatie de Cromhoff geldt dat de kapsalons weer open gaan per 8 maart in plaats van 3 maart. Op de Wiedenhof worden deze week alleen interne klanten geknipt en per woongroep ingepland. ​

​Pedicurezorg/podotherapie: 8 maart
Vanaf maandag 8 maart start alle reguliere pedicurezorg weer. De pedicure/podotherapeut houdt zich aan de volgende regels:

 • De pedicure/podotherapeut draagt vanzelfsprekend beschermende middelen;
 • De pedicure/podotherapeut meldt zich aan en af bij het zorgteam en overlegt vooraf of er sprake is van corona of verdenking van corona op de afdeling.
  Bij (verdenking op) corona wordt de pedicurezorg per direct tot nader order stopgezet;
 • Per dag worden alleen cliënten van dezelfde afdeling/woongroep behandeld.


We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Vraag of opmerking?

Heeft u een tip, vraag of opmerking, klik dan op de onderstaande link:

Bericht sturen