Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Informatie en richtlijnen coronavirus

​​​​​​​​Hieronder vindt u de laatste stand van zaken bij Livio. Wanneer er iets wijzigt, passen wij dit zo snel mogelijk aan op deze pagina. 

​Meest recente update: 18-01-'21​

​​Update 18 januari: Aangescherpte bezoekersregeling 

Op dit moment geldt voor de volgende locatie nog een aangescherpte bezoekersregeling:

 • Cromhoff, Enschede:
  Afdeling TOA: Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege coronabesmettingen. 
  Afdeling Lonnekerveld: Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege coronabesmettingen. 
  Overige afdelingen: 1 keer per dag maximaal één bezoeker van 13 jaar of ouder tussen 14.00 uur en 16.00 uur of tussen 18.00 uur en 20.00 uur.  ​​
Voor de overige locaties geldt: maximaal 1 keer per dag 2 bezoekers van 13 jaar of ouder. 
Bekijk ook onderaan deze pagina alle bezoekregels onder het kopje 'Richlijnen Bezoekersregeling'.


​​Update 14 januari: Bezoekersrege​​ling

Op dit moment geldt voor de volgende locatie nog een aangescherpte bezoekersregeling:

 • Cromhoff, Enschede:
  1 keer per dag maximaal één bezoeker van 13 jaar of ouder tussen 14.00 uur en 16.00 uur of tussen 18.00 uur en 20.00 uur.  ​​
Voor de overige locaties geldt: maximaal 1 keer per dag 2 bezoekers van 13 jaar of ouder. 
Bekijk ook onderaan deze pagina alle bezoekregels onder het kopje 'Richlijnen Bezoekersregeling'. 

​​​Update 13 januari: Bezoekersregeling 

​Na de landelijke persconferentie van gisteravond verandert er niets aan het beleid van Livio. De bezoekersregeling blijft op dit moment maximaal 1 keer per dag 2 bezoekers van 13 jaar of ouder. Kinderen jonger dan 13 jaar vallen hier niet onder. 

Op dit moment geldt voor de volgende locaties nog een aangescherpte bezoekersregeling:

 • Cromhoff, Enschede:
  1 keer per dag maximaal één bezoeker van 13 jaar of ouder tussen 14.00 uur en 16.00 uur of tussen 18.00 uur en 20.00 uur.  ​​

 • Bleekhof, afdeling Bosrijk, Enschede:
   1 keer per dag maximaal één bezoeker van 13 jaar of ouder. 
  Bezoek alleen welkom in beschermende kleding op appartement van cliënt. 
  Graag vooraf zorgtteam inlichten bij bezoek. 

Update 16 december: Bezoekersregeling kerst en extra maatregelen locatie de Cromhoff


Na de landelijke persconferentie van afgelopen maandag willen wij u nogmaals op de hoogte brengen van onze bezoekersregeling. Op dit moment verandert er niets aan ons huidige bezoekersbeleid. Dat wil zeggen dat voor onze woonzorgcentra, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen de huidige bezoekersregeling van 1 keer per dag 2 bezoekers van 13 jaar of ouder gehandhaafd blijft. Kinderen jonger dan 13 jaar vallen hier niet onder. 

Bezoekersregeling met kerst
Ook tijdens de kerstdagen (24, 25 en 26 december) blijft onze huidige bezoekersregeling van kracht. Het is dus niet mogelijk om tijdens de kerstdagen met meer dan 2 mensen uw naaste te bezoeken. Ook dan blijft de regel 1 keer per dag 2 bezoekers van 13 jaar of ouder.

Voor onze locaties de Cromhoff en de Pendel  gelden helaas nog aangescherpte bezoekersregelingen (max 1 keer per dag 1 bezoeker)  vanwege het aantal besmettingen. Deze regeling geldt dan ook tijdens de feestdagen.

Dringend advies: haal uw naaste niet op tijdens de kerstdagen
Daarnaast vragen wij u dringend om tijdens de kerstdagen uw naaste niet op te halen. Dit doen wij met pijn in het hart, maar wij willen extra contactmomenten zoveel mogelijk beperken om het coronavirus buiten de deur te houden. 

Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat tijdens de kerstdagen uw naaste de maaltijd kan nuttigen in het Grand Café. Op deze dagen worden de locaties extra feestelijk aangekleed om iedereen een warm kerstgevoel te geven. 

​Extra maatregelen locatie de Cromhoff 
De gezondheid van onze cliënten en medewerkers hebben vanzelfsprekend onze prioriteit. Wij doen er dan ook alles aan om mogelijke besmettingen zoveel mogelijk te beperken door extra maatregelen te nemen, zoals een aangescherpte bezoekersregeling en het verplicht dragen van een mondkapje. 

Helaas hebben wij geconstateerd dat steeds meer bezoekers van locatie de Cromhoff moeite hebben om zich aan de aangescherpte maatregelen te houden. Ondanks het vele aanspreken van deze bezoekers verandert dit ongewenste gedrag niet tot nauwelijks. Daarom zijn wij helaas genoodzaakt om extra maatregelen te nemen om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers te kunnen beschermen.  

Extra maatregelen
Met ingang van heden zal een drastische maatregel worden getroffen. Het vrije in- en uitlopen op de Cromhoff is niet meer mogelijk voor u als bezoeker. Daarnaast geldt nog steeds de bezoekersregeling van 1 keer per dag 1 bezoeker. 

U kunt alleen op bezoek komen op de volgende tijdstippen: 

 • 14.00 uur – 16. 00 uur  
 • 18.00 uur – 20.00 uur  

Indien u bij uw naaste op bezoek wilt, wordt u bij de voordeur gevraagd wie u bent en voor wie u op bezoek komt. Dit wordt genoteerd door ingehuurde security waarna de deur pas opengaat. De aangescherpte bezoekersregeling van 1 bezoeker 1 keer per dag geldt daarbij nog steeds. Daarnaast letten wij er strikt op dat u voor het betreden van de locatie uw mondkapje op heeft en deze ook gedurende de gehele aanwezigheid op laat. Vanzelfsprekend houdt u ook te allen tijde 1,5 meter afstand. Deze aangescherpte maatregelen gelden voor alle afdelingen van de Cromhoff. 
 
Het spijt ons voor alle bezoekers die zich wel netjes aan de maatregelen houden dat deze drastische maatregel moet worden genomen. We hopen op uw begrip en willen u alvast bedanken voor uw medewerking. 

Update 15 december: Huisregels bij bezoeken van een Livio locatie

Om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen zijn er enkele regels opgesteld zoals het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand. Vanzelfsprekend gelden deze regels ook voor iedereen die een Livio locatie bezoekt. 

Wij gaan ervan uit dat u zich aan deze regels houdt zodat we samen zorg kunnen dragen om het aantal besmettingen op onze locaties zoveel mogelijk te kunnen beperken. Indien wij toch  constateren dat u zich niet aan deze huisregels houdt, dan behouden wij ons het recht om te handhaven. Wij kunnen u hiervoor een officiële waarschuwing geven of zelfs de toegang tot een locatie tijdeijk ontzeggen.

In onze huisregels vragen wij u voordat u op bezoek komt thuis een gezondheidscheck uit te voeren. Mocht u één van de vragen beantwoorden met 'ja', dan kunt u helaas onze locatie niet bezoeken. U vindt HIER de checklist​. 

U kunt hieronder nogmaals onze huisregels teruglezen en onze huisregels zijn ook te vinden op onze Livio locaties.Update 2 december: Landelijke mondkapjesplicht

Bij Livio geldt al enige tijd dat wij allemaal een mondkapje dragen in onze locaties. Dat geldt zowel voor onze bezoekers als voor onze bewoners en medewerkers. 

Landelijke mondkapjesplicht
Sinds gisteren is ook de landelijke mondkapjesplicht ingegaan. Vanaf nu is het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes dus geen dringend advies meer, maar een plicht. Ook bij Livio.  Alleen zo kunnen we samen ervoor zorgen dat bezoek op onze locaties mogelijk blijft. Wij vragen u uw eigen mondkapje mee te nemen. Mocht u deze vergeten zijn dan is er een beperkte voorraad beschikbaar bij de ingang van alle locaties. Hier kunt u er 1 van pakken. 

1,5 meter afstand
Naast het dragen van een mondkapje gelden natuurlijk de standaard richtlijnen zoals het houden van 1,5 meter afstand en het desinfecteren van de handen bij binnenkomst.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking. 

Update 18 november: Huidige bezoekersregeling

Ondanks de persconferentie van 17 november wordt de bezoekersregeling bij Livio niet versoepelt. De huidige bezoekersregeling voor onze woonzorgcentra, verpleeghuizen en Kleinschalige Woonvormen is als volgt: 

 • 1 keer per dag maximaal twee bezoekers van 13 jaar en ouder. 
  Kinderen jonger dan 13 jaar vallen hier niet onder. ​​
Daarnaast dragen bezoekers gedurende hun gehele bezoek aan onze locatie(s) een mondkapje. Wij vragen u dringend deze zelf mee te nemen.Spatschermen of andere manieren van gezichtsbescherming volstaan hierin niet. Ook vragen wij u altijd 1,5 meter afstand te houden. Alvast hartelijk dank. 

! Let op: Voor een aantal locaties/afdelingen gelden extra maatregelen met betrekking tot bezoek. Het complete overzicht van onze bezoekersregeling voor onze woonzorgcentra, verpleeghuizen en Kleinschalige Woonvormen vindt u verderop op deze pagina onder het kopje 'Richtlijnen Bezoekersregeling'. 


​​​Update 4 november: Aangescherpte bezoekersregeling Woonzorgcentra

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren moeten wij tot onze grote spijt de bezoekersregeling bij Livio verder aanscherpen voor onze Woonzorgcentra. Voor onze Woonzorgcentra geldt vanaf vanavond 22.00 uur het volgende: maximaal twee bezoekers van 13 jaar of ouder, maximaal 1 keer per dag. Kinderen jonger dan 13 jaar vallen hier niet onder. Bezoek mag uiteraard niet verspreid over de dag komen. In alle gevallen vragen wij u de 1,5 meter afstand te houden. 

Daarnaast gelden voor een aantal locaties/afdelingen extra regelingen met betrekking tot bezoek. Het complete overzicht van onze bezoekersregeling voor onze woonzorgcentra, verpleeghuizen en Kleinschalige Woonvormen vindt u verderop op deze pagina onder het kopje 'Richtlijnen Bezoekersregeling'. 

​​Update 29 oktober: Mondkapjesbeleid

Binnen onze Livio locaties dragen wij allemaal een mondkapje. Dit geldt zowel voor onze bezoekers, medewerkers als bewoners. Wij vragen u als bezoeker ook dringend om zelf een mondkapje mee te nemen en deze gedurende uw gehele verblijf op onze Livio locatie op te houden. 

Voor onze bewoners geldt dit voor de algemene ruimtes van een Livio locatie (zoals bijvoorbeeld het Grand Café/lounge, de gangen of receptie). 

Naast het dragen van een mondkapje gelden natuurlijk de standaard richtlijnen zoals het houden van 1,5 meter afstand en het desinfecteren van de handen bij binnenkomst. Alvast hartelijk dank. 

​​Update 23 oktober: Bezoeken Grand Cafés/lounges

Wij proberen waar het kan onze Grand Cafés open te houden voor zowel onze bewoners als bezoek. Per locatie kan dit verschillend zijn. Wij vragen u dringend zich aan de volgende richtlijnen te houden: 

 • ​Desinfecteer eerst uw handen 
 • Zet direct bij binnenkomst van onze Livio locatie uw mondkapje op.
  Uiteraard geldt dit ook voor in onze Grand Cafés. Als bezoeker dient u de gehele tijd in het Grand Café uw mondkapje op te houden. Ook als u aan tafel zit. Voor onze bewoners geldt dat zij bij het betreden van het Grand Café ook een mondkapje opzetten.
 • Kies de dichtsbijzijnde tafel.
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Verschuif geen tafels of stoelen. 
 • Indien er spatschermen aanwezg zijn, verplaats deze dan niet. 
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. 

Volg altijd de instructies op van onze medewerkers. Zo proberen wij samen onze Grand Cafés open te houden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

​​
Dragen van een mondkapje
Mocht u uw mondkapje vergeten zijn, dan stellen wij een beperkte voorraad mondkapjes beschikbaar bij de ingang van onze locaties. U kunt hier dan 1 mondkapje pakken. Onze voorraad is echter beperkt dus gaat u uiterst voorzichtig met deze voorraad om. Hieronder vindt u een korte instructie hoe u uw mondkapje op moet zetten:

​​

Richtlijnen bezoekersregeling

Meest recente update: 29-12-'20 
Hieronder vindt u de richtlijnen voor bezoek bij de woonzorgcentra, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen van Livio. 

Algemene richtlijnen bezoek woonzorgcentra 
Hieronder vindt u een overzicht van de algemene richtlijnen voor bewoners en naasten. Per locatie kan de exacte invulling anders zijn. Bewoners zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.  

 • ​​Bezoek is toegestaan. Dit houdt in: 
  - 1 keer per dag maximaal twee bezoekers van 13 jaar en ouder. Kinderen jonger dan 13 jaar vallen hier niet onder. ​
 • Bezoekers dragen gedurende hun gehele bezoek aan onze locatie(s) een mondkapje. Wij vragen u dringend deze zelf mee te nemen. Ook vragen wij u altijd 1,5 meter afstand te houden.

  Voor de volgende locaties/afdelingen gelden aangescherpte regels met betrekking tot bezoek. Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf contact op te nemen met het zorgteam om uw bezoek af te stemmen:
 • Op dit moment geen aangescherpte regels voor locaties op onze woonzorgcentra.

Algemene richtlijnen bezoek verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene richtlijnen die gelden voor cliënten en  naasten van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen.  Per locatie kan de exacte invulling anders zijn. Bewoners, en indien van toepassing contactpersonen, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.  

 • Bezoek is toegestaan. Dit houdt in: 
  - 1 keer per dag maximaal twee bezoekers van 13 jaar en ouder. Kinderen jonger dan 13 jaar vallen hier niet onder.
 • Bezoekers dragen gedurende hun gehele bezoek aan onze locatie(s) een mondkapje. Wij vragen u dringend deze zelf mee te nemen. Ook vragen wij u altijd 1,5 meter afstand te houden. 

  Voor de volgende locaties/afdelingen gelden aangescherpte regels met betrekking tot bezoek. Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf contact op te nemen met het zorgteam om uw bezoek af te stemmen:
 • De Cromhoff Enschede:
  Afdeling TOA: Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege coronabesmettingen. 
  Afdeling Lonnekerveld: Tijdelijk geen bezoek mogelijk vanwege coronabesmettingen. ​
  Overige afdelingen: 1 keer per dag maximaal één bezoeker van 13 jaar of ouder tussen 14.00 uur en 16.00 uur of tussen 18.00 uur en 20.00 uur.
  Cliënten/afdelingen die in isolatie zitten worden individuele afspraken mee gemaakt en worden uiteraard ook individueel geïnformeerd.​ ​

Bezoeken van een (mogelijk) besmette cliënt 
Indien u op bezoek gaat bij een (mogelijke) besmette persoon dan is het  verplicht een medisch mondneusmasker te dragen. Een eigen mondkapje volstaat dan niet. Deze medische mondneusmaskers worden door het zorgpersoneel verstrekt. Bij binnenkomst van desbetreffende afdeling zal u hier op worden gewezen. Ook aanvullende maatregelen kunnen nodig zijn. Ons zorgpersoneel houdt u hiervan op de hoogte. 

Overige richtlijnen

Wijkverpleging

​De thuiszorgteams zullen goed blijven inschatten voor welke zorg zij bij onze cliënten komen. Zodat cliënten de zorg ontvangen die voor hen belangrijk is en er daarbij niet meer zorgmomenten zijn dan nodig. Zo komen er niet teveel zorgverleners over de vloer. Daarbij proberen we zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners in te plannen. 

Onze medewerkers in de wijkverpleging dragen preventief altijd een mondkapje wanneer ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich eerst testen.
Daarnaast vragen wij u zich aan de landelijke bezoekersregeling te houden. Indien onze medewerkers in de wijkverpleging bij de cliënt komen en het maximale bezoekersaantal is al bereikt, dan vragen wij aan de bezoeker(s) om plaats te maken voor onze medewerker. 

Zorgpunten

U kunt terecht bij de zorgpunten aan de Boulevard 1945 (Enschede) en Het Wiedenbroek (Haaksbergen). Bekijk hier de actuele openingstijden​ voor onze zorgpunten. 

Dagbesteding

De dagactiviteiten en de dagopvang continueren wij voor onze cliënten, uiteraard hanteren wij de RIVM richtlijnen hierbij. Zo blijven wij onze cliënten zoveel mogelijk structuur bieden.

De welzijnsactiviteiten op locatie gaan door in aangepaste en kleinschalige vorm. We passen aan waar het nodig is om te voldoen aan de RIVM richtlijnen. 


Behandelingen

Ondanks de extra landelijke maatregelen die gelden sinds 14 december 2020 mogen onze behandelaren (diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten etc.) en specialistische teams zorg blijven verlenen.

Ook de pedicure/podotherapeut mag zorg blijven verlenen onder de volgende voorwaarden: 
 • De pedicure/podotherapeut draagt beschermende middelen: witte overjas, veiligheidsbril, mondkapje, handschoenen. 
 • De pedicure meldt zich bij het zorgteam aan en af en overlegd vooraf of er sprake is van corona of verdenking van corona op de afdeling. Bij corona wordt de pedicurezorg per direct tot nader orde stopgezet.
 • Per dag worden alleen cliënten van dezelfde afdeling of woongroep behandeld. Per afdeling/woongroep komt er een vaste pedicure. 
 • Indien nodig vindt er afstemming plaats met de arts/verpleegkundig specialist of het voor de betreffende cliënt noodzakelijk en verantwoord is dat de pedicure komt. ​

Andere zaken die op onze locaties te vinden zijn zoals de kapper, schoonheidsspecialiste en andere niet essentiële zaken  zijn tot 19 januari gesloten. 

Eerstelijns cliënten die buiten de Livio locaties wonen, kunnen binnen de Livio locaties individueel behandeld worden door een paramedicus. Hiervoor gelden naast de landelijke richtlijnen ook de richtlijnen van onze Livio locaties, zoals verplichte registratie en gezondheidscheck, een verantwoorde planning, verplicht dragen van een mondkapje bij binnenkomst van een Livio locatie  en uiteraard hygiënemaatregelen. 


​​Nieuws

Voor alle (actuele)  nieuwsberichten verwijzen we u graag naar ons nieuwsarchief​

We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Vraag of opmerking?

Heeft u een tip, vraag of opmerking, klik dan op de onderstaande link:

Bericht sturen