De contributie voor het Livio+ lidmaatschap bedraagt voor geheel 2022 € 17,50 per huishouden (automatische afschrijving).