Langdurige thuiszorg van Livio

Voor onze cliënten die vanwege leeftijd of een beperking niet goed in staat zijn voor zichzelf te zorgen, biedt Livio zowel verpleging als verzorging. 

Verpleging

Met verpleging voeren wij verpleegkundige zorg uit passend bij uw wensen. De handelingen zijn voorlichtend, verzorgend en specialistisch van aard. Denkt u bijvoorbeeld aan wondzorg na een operatie, of stomazorg.  

Verzorging

Wanneer u verzorging ontvangt, ondersteunen en begeleiden wij u bij uw behoeften en zo nodig nemen wij zorgtaken van u over. Denkt u hierbij aan het helpen met de dagelijks terugkerende handelingen zoals het wassen en het aankleden of het geven van gezondheidsvoorlichting. Hierbij maken wij gebruik van hulpmiddelen, zorgtechnologie en uw netwerk om uw zelfredzaamheid te vergroten. 

Kortdurende thuiszorg van Livio

Wanneer u door een operatie of beperking tijdelijk hulp nodig heeft, kunt u ook bij Livio terecht. Veelal is er dan sprake van verpleegzorg waarbij de thuiszorg verplegende handelingen uitvoert. Denkt u hierbij aan het verzorgen van wonden, stomazorg, nachtzorg, maar ook aan zorg en ondersteuning in de laatste levensfase.  

Hulpmiddelen en zorgtechnologie

Wij helpen u zoveel mogelijk zelfstanding te blijven door het inzetten van hulpmiddelen en zorgtechnologie. Denkt u hierbij aan: 

  • Automatische medicijndispenser (Medido) 
  • Digitale ondersteuning bij het onthouden van belangrijke taken en gebeurtenissen en ter ondersteuning van het dag- en nachtritme (Tessa) 
  • Het verlenen van zorg op afstand middels digitale technologie (Compaan)  
  • Personenalarmering waarmee u zelf snel en eenvoudig hulp kunt inschakelen 
  • Diverse hulpmiddelen zoals aantrekhulp steunkousen of een druppelbril 

Onze wijkverpleging bekijkt samen met u welke zorgtechnologie en/of hulpmiddelen voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn. Daarnaast zullen we indien nodig onze ergocoach inschakelen die helpt met de preventie van bijvoorbeeld vallen.  Vanzelfsprekend ondersteunen wij u bij het leren omgaan van de technologie en middelen.  

Werkgebied 

U kunt in de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Eibergen en Neede Thuiszorg ontvangen van Livio, zo zijn we altijd dichtbij om u te ondersteunen.   

Thuiszorg vergoed krijgen

Thuiszorg kan op drie manieren vergoed worden.  We leggen hieronder kort het verschil uit. Indien u hier vragen over heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.


Wet Langdurige Zorg (Wlz)  

Wanneer u langdurige thuiszorg nodig heeft, kan dit via de Wlz geregeld worden. Samen met onze wijkverpleegkundige bespreekt u de zorgvraag en de mogelijkheden. Op basis van dit gesprek kunt u de Wlz aanvraag doen. Uiteraard ondersteunt onze wijkverpleegkundige u bij de aanvraag. Met een Wlz indicatie wordt uw zorg betaald. Wel moet u aan de hand van een eigen bijdrage meebetalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomsten en wordt door het CAK berekend.  

Zorgverzekeringswet (ZVW)   

Om vast te stellen of uw zorgvraag vanuit de ZVW geregeld kan worden, komt onze wijkverpleegkundige bij u langs. Samen bekijkt u de zorgvraag die u heeft en de mogelijkheden die de ZVW u biedt. Indien u voor de ZVW in aanmerking komt, wordt de zorg door uw zorgverzekeraar vergoed. U betaalt dan geen eigen bijdrage. 

Persoonsgebonden budget (PGB) 

Dan is er nog een derde mogelijkheid om uw thuiszorg te regelen. Samen met onze wijkverpleegkundige bespreekt u uw zorgvraag. Op basis hiervan wordt een PGB vastgesteld. Met een PGB voert u zelf regie op uw zorg. U kunt eigen keuzes maken die u zelf vanuit uw PGB betaalt. Wel moet u dan verantwoording afleggen over uw zorguitgaven. De PGB is onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en wordt via het SVB aangevraagd.   

Contact met ons thuiszorgteam  

Voor meer informatie over thuiszorg van Livio of het aanvragen van thuiszorg kunt u altijd contact opnemen via 0900-9200. De wijkverpleegkundige maakt dan een afspraak met u bij u thuis en neemt de mogelijkheden door.

U kunt ons ook via het contactformulier bereiken. Klikt u dan op onderstaande link.