Hulpverleningsplan 

De thuisbegeleider, die u meerdere keren per week thuis bezoekt, bekijkt samen met u welke ondersteuning gewenst is. Stap voor stap wordt besproken hoe u kunt werken aan uw doelen. Deze doelen worden verwerkt in een hulpverleningsplan en gedeeld en besproken met u en andere hulpverleners. Tussentijdse evaluaties zijn ook onderdeel van dit hulpverleningsplan.