Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg (PIT)

​​​​​​Wat is PIT?
Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg (PIT) is een vorm van behandeling en/of begeleiding waarbij mensen met psychiatrische problemen ondersteuning en advies krijgen in de thuissituatie door een PIT-verpleegkundige. Het doel is een opname te voorkomen of te verkorten. Met behulp van PIT wordt ernaar gestreefd uw zelfstandigheid te vergroten.​​

Livio is aangesloten bij de Zorgschakel Enschede waarmee gezamenlijk de 24 uurs ambulante zorg voor psychiatrische comorbiditeit wordt gefaciliteerd. 

Kennis die hiermee wordt opgedaan wordt gedeeld met de zorgaanbieders die deelnemer zijn van de Zorgschakel Enschede.

Voor wie is PIT?
U komt in aanmerking voor PIT wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek. PIT richt zich op behandeling en begeleiding aan mensen uit alle leeftijdsgroepen.
Het werkgebied van de PIT: Twente en de Oost-Achterhoek.
Wat biedt PIT?
De psychiatrisch verpleegkundige komt bij u thuis. De behandeling richt zich op één of meerdere levensgebieden: psychische problematiek, medicatie, sociale contacten, wonen, zelfverzorging, dagbesteding, werk en opleiding, vrije tijd, financiën, verslaving/middelengebruik, contact met familie, relatie met hulpverlening, levensbeschouwing en seksualiteit.
In overleg met u kan het zijn dat mensen uit uw leefomgeving betrokken worden bij de behandeling. Het is mogelijk om activiteiten buitenshuis te ondernemen. Waar nodig stemt de PIT-verpleegkundige af met samenwerkende instanties en hulpverleners. Bij opvoedingsvragen kan de PIT verpleegkundige gebruik maken van Triple P, een programma voor opvoedingsondersteuning.
Samen met u wordt besproken hoe de zorg wordt ingezet en hoe dit wordt vormgegeven.
Duur, frequentie en verloop
De frequentie en duur van een huisbezoek wordt samen met u bepaald. De PIT duurt in principe 6 weken tot 3 maanden waarbij het gaat om beheersbaarheid en afname van de acute problematiek. Er is samen met u en uw behandelaar regelmatig overleg over het verloop van de PIT.
Aanmeldprocedure
Uw verwijzer/behandelaar kan een aanvraag voor PIT indienen bij de afdeling PIT van Livio en beschrijft hierin, na overleg met u, op welke levensgebieden hulp gewenst is. Na overleg met de bereikbare dienst start de PIT zo spoedig mogelijk.
Langdurende zorg
Uw PIT-verpleegkundige kan u informeren over verlenging van de zorgperiode.
Het PIT Team
Het PIT team bestaat uit deskundige PIT-verpleegkundigen met ruime ervaring in de diverse werkvelden van de psychiatrie.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het PIT team van Livio. Zij verstrekken u graag de gewenste informatie.
Het PIT team is werkzaam van maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur. De bereikbare dienst is bereikbaar op werkdagen van 9:00-13:00 uur. Neem gerust contact op, zij helpen u graag!
Telefoonnummer: 0900-9200 (ma t/m vrij 9:00 - 13:00 uur)
E-mail: pit@livio.nl

Thuisbegeleiding

De thuisbegeleiders van Livio begeleiden en ondersteunen mensen die het overzicht thuis even kwijt zijn en hier hulp bij nodig hebben. Samen worden de knelpunten en problemen aangepakt en de zaken weer op orde gebracht. 

Heeft u behoefte aan rust in uw thuissituatie? We helpen u graag om dit te bereiken. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.