​​​​​​Wat houdt de begeleiding en/of behandeling in?

​​​​Het PIT team van Livio bestaat uit deskundige psychiatrische verpleegkundigen met ruime ervaring in de diverse werkvelden van de psychiatrie. De behandeling richt zich op één of meerdere levensgebieden: psychische problematiek, medicatie, sociale contacten, wonen, zelfverzorging, dagbesteding, werk en opleiding, vrije tijd, financiën, verslaving/ middelengebruik, contact met familie, relatie met hulpverlening, levensbeschouwing en seksualiteit. 

In overleg met u kan het zijn dat mensen uit uw leefomgeving betrokken worden bij de behandeling. Het is mogelijk om activiteiten buitenshuis te ondernemen. Waar nodig stemt de PIT-verpleegkundige dit af met samenwerkende instanties en hulpverleners. Bij opvoedingsvragen kan de PIT-verpleegkundige gebruik maken van Triple P, een programma voor opvoedingsondersteuning.

Samen met u wordt besproken hoe de zorg wordt ingezet en hoe dit wordt vormgegeven. De psychiatrisch verpleegkundige komt bij u thuis.

Wanneer komt u in aanmerking?  
U komt in aanmerking voor Psychiatrische Intensieve Thuiszorg wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek. PIT richt zich op behandeling en begeleiding aan mensen uit alle leeftijdsgroepen. 

Duur, frequentie en verloop

De frequentie en duur van een huisbezoek wordt samen met u bepaald. 

Aanvraagprocedure

Uw verwijzer/behandelaar kan een aanvraag voor PIT indienen bij de afdeling PIT van Livio.

Meer weten?

Voor meer informatie kan uw verwijzer (zoals uw huisarts) contact opnemen met het PIT team van Livio. Het PIT team is werkzaam in Twente en Oost-Achterhoek.