Na uw revalidatie

Uw verblijf op de Revalidatie & Herstel locatie bij Livio is altijd van tijdelijke aard. De behandelaar bespreekt met u wat er nodig is om terug te kunnen keren naar de thuissituatie. Zo wordt op basis van foto’s of een huisbezoek bepaalt of er nog aanpassingen in huis nodig zijn. Indien nodig kan de behandeling thuis worden voortgezet.