Zorg en wonen bij Livio

Als thuiswonen niet meer gaat, is het ook mogelijk om bij Livio te komen wonen. U of uw naaste heeft vanwege ziekte, ouderdom of dementie meer zorg nodig. Bij Livio heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en ondersteuning dichtbij. In elke plaats waar Livio locaties heeft, zijn er mogelijkheden om ook met uw partner samen te wonen.

Indien u een zorgindicatie heeft, kunt u terecht in woonzorgcentrum of verpleeghuis van Livio. Hieronder leest u meer over deze vormen van wonen met zorg. 

Mocht u nog geen indicatie hebben, dan kunt u deze aanvragen bij onze cliëntadviseurs. Indien u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kunt u ook hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen. 

Heeft u vragen over het wonen bij Livio, eventueel met partner, neemt u dan contact op met onze cliëntadviseurs.

Woonzorgcentra van Livio

In onze woonzorgcentra is veel mogelijk. U heeft naast een veilige en beschermde woning, ook uw zorg binnen handbereik. Zo kunt u  bijvoorbeeld gebruik maken van onze behandeldiensten ter plaatse, maar ook gebruik maken van bijvoorbeeld de kapper. 

Verpleeghuizen van Livio

Wanneer u niet langer alleen kunt wonen omdat u meer zorg nodig heeft, kunt u óók bij Livio terecht. De zorg- en behandelteams staan 24 uur per dag voor u klaar. 

Kleinschalig wonen (KSW)

Een kleinschalige woonlocatie is een goede en veilige woonlocatie waar vergelijkbare zorg als in het verpleeghuis geboden wordt. 

 

Kortdurend/tijdelijk verblijf

Soms is er tijdelijke zorg nodig of moet u kortdurend opgevangen worden. Dit kan zijn na een operatie of indien er sprake is van crisisopvang. In dit geval kunt u terecht in onze kortdurende/tijdelijke verblijf locaties. 

Jonge mensen met dementie

Livio heeft een kleinschalige woonvoorziening speciaal voor jonge mensen met dementie. De zorg in deze woonvoorziening is helemaal afgestemd op deze specifieke doelgroep.

 

Lichamelijke beperking

Wonen op uw eigen wijze met de hulp en ondersteuning
die u nodig heeft. Dat maken we bij Livio mogelijk voor
mensen met een lichamelijke handicap die 24-uurszorg
nodig hebben.