Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Over de dienst

De specialist ouderengeneeskunde heeft zich gespecialiseerd in de zorg en behandeling van ouderen en chronisch zieken. Ouderen hebben vaak meerdere ziektebeelden naast elkaar. Deze ziektebeelden en hun behandelingen kunnen elkaar zowel positief als negatief beïnvloeden. Dat heeft dan weer een effect op het dagelijks functioneren. De specialist ouderengeneeskunde is getraind in het uiteenrafelen van deze wirwar en zal samen met u bekijken, hoe we u kunnen helpen.

Allereerst is de specialist ouderengeneeskunde de huisarts voor alle mensen die in het verpleeghuis wonen. Naast ‘gewone’ klachten heeft de specialist ouderengeneeskunde kennis van ziektebeelden die vooral op oudere leeftijd voorkomen. Steeds vaker wordt daarom ook buiten van het verpleeghuis een beroep gedaan op de specialist ouderengeneeskunde. Zo kan deze ingeschakeld worden bij cliënten in het woonzorgcentrum of thuis, bijvoorbeeld wanneer sprake is van geheugenproblemen of meerdere ziektebeelden naast elkaar.

De specialist ouderengeneeskunde inventariseert de klachten en mogelijkheden en maakt met u een plan van aanpak. Hij werkt hierbij nauw samen met andere zorgverleners, samen vormen zij een multidisciplinair team. De specialist ouderengeneeskunde is hierin de centrale persoon, hij bewaakt de voortgang en hakt zo nodig knopen door als dat nodig is.

Uw wensen en behoeften
Bij Livio geloven we dat in iedere situatie of fase, gestreefd moet worden naar het invullen van leefplezier, in welke mate dan ook. In plaats van gebruik te maken van het standaard aanbod, gaan we uit van de individuele wensen en behoeften van onze cliënten. Daar passen we onze werkwijze en aanbod op aan.  We vinden het daarom belangrijk om inzicht te krijgen hoe we uw leefplezier kunnen vergroten of behouden. Dat hoeft niet alleen, dat doen we samen. Samen met u, mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s.

De Specialisten Ouderengeneeskunde, de verpleegkundig specialisten, de praktijkverpleegkundigen en het behandelteam (logopedist, diëtist, fysiotherapeut en ergotherapeut) werken nauw samen.

De verpleegkundig specialist (VS) bij Livio 
De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat uw medische behandeling en verpleegkundige zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Ook zorgt ze voor een optimale afstemming tussen de verschillende behandelaars die bij uw zorg betrokken zijn. Zij neemt bepaalde medische taken over van de specialist ouderengeneeskunde. Ze schrijft medicijnen voor, houdt spreekuur en inventariseert wat uw klachten op medisch en verpleegkundig gebied zijn.

De verpleegkundig specialist geeft voorlichting over de diagnose en het ziektebeeld, het behandelplan, medicijnen en het te verwachten ziekteverloop. Daarnaast ondersteunt en begeleidt zij u en uw naasten ten aanzien van de gevoelens die de ziekte met zich meebrengt. 

De praktijkverpleegkundige
Op indicatie wordt de praktijkverpleegkundige ingeschakeld bij chronische aandoeningen of voor chronische zorgproblemen zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, astma of COPD. Zij begeleidt u bij uw chronische aandoening (met regelmaat (medische) controles uitvoeren) en stemt met u af wat wenselijk is. Ook geeft zij scholing aan zorgmedewerkers over (dagelijkse) zorg bij diabetes mellitus en astma/COPD.​

We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Bel mij terug

Laat hieronder uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug:

Woningen

Geen woningen gevonden.

Aanbod van LivioPlus

Geen aanbiedingen gevonden.