Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Medisch team

​Mensen in Nederland worden steeds ouder, wonen langer thuis en hebben meer complexe zorg nodig. We willen graag goede zorg blijven leveren en de kwaliteit en de bereikbaarheid van de zorg bewaken en verbeteren.


Binnen Liv​io werken we daarom met een medisch team bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialisten (VS) en praktijkondersteuners (PO). Het medisch secretariaat is ondersteunend voor het medisch team.

Teamsamenstelling
De specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Specialisten ouderengeneeskunde zijn net zoals andere specialisten officieel geregistreerd.

Voor een goede behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondheidsproblemen, is specifieke kennis en ervaring nodig. De problemen van de cliënten van de specialist ouderengeneeskunde lopen erg uiteen. De meeste cliënten zijn ouderen. Maar ook jonge mensen komen soms in een verpleeghuis terecht, voor revalidatie of omdat ze een chronische ziekte hebben. De complexe medische zorg wordt ongeacht de locatie waar de cliënt zich bevindt geboden.

De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar de ziekte(n), maar vooral óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de cliënt en zijn omgeving. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van leven. 

Om de kwaliteit van onze medische zorg zo hoog mogelijk te houden werken de specialisten ouderengeneeskunde nauw samen met de verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners.

Een verpleegkundig specialist is een hbo opgeleide verpleegkundige die een aanvullende tweejarige opleiding tot verpleegkundig specialist heeft gevolgd. Zij is de ‘spin in het web’ in de behandeling van de cliënt. De verpleegkundig specialist is zelfstandig bevoegd om vastgestelde medische taken uit te voeren, diagnoses te stellen en een behandeling te starten. Het medisch team consulteert zo nodig een behandelaar van de paramedische dienst, zoals de psycholoog en fysiotherapeut. De verpleegkundig specialist is voor cliënt, familie en het zorgteam het eerste aanspreekpunt voor de medische behandeling waarbij de verpleegkundig specialist frequente afstemming heeft met de specialist ouderengeneeskunde.

Tevens bestaat het medisch team uit praktijkondersteuners. Zij nemen de chronische zorg van mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD over en geeft adviezen aan de verpleegkundig specialist en/of specialist ouderengeneeskunde ten aanzien van de behandeling. Daarnaast zorgen zij in samenspraak met de apotheek dat het medicatiegebruik geëvalueerd wordt.

U heeft altijd de mogelijkheid om vragen met betrekking tot uw gezondheid of die van uw partner, vader, moeder of anderszins te bespreken. Hiervoor zijn er mogelijkheden voor een telefonisch consult of een geplande afspraak met een specialist ouderengeneeskunde en/of verpleegkundig specialist.

Heeft u een vraag aan het medisch team of wilt u een afspraak maken?
Bekijk onze folder​.

We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Bel mij terug

Laat hieronder uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug: