Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Versoepeling van de coronamaatregelen

​In deze bizarre tijden van corona doen wij er bij Livio alles aan om onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers tegen het coronavirus te beschermen. Gezondheid staat voor ons altijd voorop. Daarom hebben wij de afgelopen periode maatregelen moeten nemen om verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken. Wij realiseren ons dat dat grote impact heeft gehad, en nog steeds heeft, op het dagelijks leven van de cliënten en de manier van werken van onze medewerkers.

Stap voor stap zijn we de maatregelen weer aan het afbouwen. De landelijke richtlijnen zijn hierin het uitgangspunt. Vanzelfsprekend houden we rekening met de lokale situatie. Op deze pagina zullen wij u informeren over de stand van zaken. Tevens doen we ons best om hierin zo actueel mogelijk te zijn zodat u de ontwikkelingen goed kunt volgende.​

Welke maatregelen worden er bij Livio versoepeld?

Lees hieronder welke concrete stappen er worden gezet. ​

26 mei 2020: Versoepeling bezoekregeling

Vanaf donderdag 28 mei is bezoek, onder bepaalde voorwaarden, weer welkom op de locaties van Livio. Per locatie van Livio is gekeken hoe er veilig en verantwoord invulling kan worden gegeven aan de versoepelde bezoekregeling. Voor alle locaties van Livio gelden dezelfde uitgangspunten en huisregels. Hierover zullen we u alvast informeren. Lees ook dit nieuwsbericht.
Bewoners en contactpersonen zullen per brief worden geïnformeerd over hoe de bezoekregeling er op de locatie uit komt te zien.   

Één vaste bezoeker toegestaan 
Per bewoner is één vaste bezoeker toegestaan. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. De bewoner bepaalt, voor zover hij of zij hiertoe in staat is, of hij/zij bezoek wilt ontvangen en wie er op bezoek mag komen. Vanzelfsprekend kan dit in overleg met de eerste contactpersoon of familie.  

Voorlopig één bezoekmoment per week 
Voorlopig kan er één bezoekmoment per week plaatsvinden van maximaal 1 uur. We realiseren ons dat dit nog maar een kleine stap is. We hopen het aantal bezoeken zo spoedig mogelijk uit te kunnen breiden. Dit is mede afhankelijk van het succes van deze eerste versoepeling. 

Huisregels 
Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken zijn er voorwaarden verbonden aan het bezoek. Klik hier voor de huisregels die gelden voor alle locaties van Livio.  

Voor uw bezoek 
U kunt alleen op bezoek komen als er een afspraak is gepland. Wij vragen u voor uw bezoek om extra alert te zijn op uw gezondheid en die van uw huisgenoten. Heeft u, of hebben uw huisgenoten, verkoudheidsklachten, zoals snotteren, niezen, hoesten of koorts? Blijf dan thuis en meldt u telefonisch af voor uw bezoek. Raadpleeg ook de "checklist eigen gezondheid​​​” .

Tijdens het bezoek 
Om alles goed te laten verlopen willen we bezoekers vragen op tijd te komen. Bij de ingang wordt u ontvangen door een medewerker van Livio. Hij of zij zal u een aantal vragen stellen over uw gezondheid. Ook zal uw temperatuur worden opgenomen. Als er twijfel is over uw gezondheid kan uw bezoek geweigerd worden. Vanzelfsprekend zullen we de bewoner hierover informeren. Bezoekers worden verzocht om een neusmondmasker te dragen.  Deze wordt aangereikt door Livio. Tevens willen wij zowel bezoekers als bewoners verzoeken om zich aan de richtlijnen te houden en de aanwijzingen van medewerkers te volgen. Alleen zo kunnen we het bezoek veilig en verantwoord laten verlopen.  

Na uw bezoek 
Krijgt u na uw bezoek verkoudheidsklachten of koorts, meldt u dat dan telefonisch bij het zorgteam.  ​

​20 mei 2020: Voorbereiding bezoekregeling in volle gang

Op dinsdag 19 mei is tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen door premier Mark Rutte  aangekondigd dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen vanaf 25 mei wordt verruimd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de uitwerking voor de locaties van Livio zodat we op veilige en verantwoorde wijze onze deuren weer kunnen openen voor bezoek.  We verwachten op donderdag 28 mei de eerste bezoekers op de locaties van Livio weer te mogen verwelkomen​. Klik hier​ voor het nieuwsbericht. 

​18 mei 2020: Georganiseerd koffie drinken

​In de week van 19 mei zetten wij een eerste kleine stap in een ontmoetingsmoment voor onze cliënten door het organiseren van een koffiemoment voor onze cliënten in de grand cafés.  Er wordt per locatie een planning gemaakt welke afdeling en cliënten genodigd zijn. Er is geen sprake van een vrije toeloop. Wij hanteren de RIVM en horeca richtlijnen. Onze locaties verschillen in grootte en inrichting, daardoor zal de start en werkwijze per locatie verschillen. Cliënten worden op maat per locatie geïnformeerd over de mogelijkheid tot een koffiemoment.​

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met elkaar, voor elkaar

​Samen moeten we stap voor stap een weg gaan vinden naar het 'nieuwe normaal'. De landelijke richtlijnen zijn hierin het uitgangspunt. Vanzelfsprekend houden we rekening met de lokale situatie. Per (zorg)dienst zullen deze stappen verschillen. Zo zal de wijkverpleging bijvoorbeeld anders acties van ons vragen dan het (her)inrichten van de dagbesteding, en gelden er voor een locatie met 180 appartement andere vraagstukken dan voor een kleinschalige woonvorm met 12 cliënten. We zullen zo goed mogelijk gaan beschrijven hoe we samen met cliënten en medewerkers bij Livio een weg gaan vinden in ‘het nieuwe normaal’. Desalniettemin moeten we er rekening mee blijven houden dat het coronavirus niet weg is en een uitbraak te allen tijde mogelijk is. Dergelijke situatie zal vragen om directe actie waardoor we met elkaar mogelijk weer een stapje terug zullen moeten zetten.

De eerste stappen zijn gezet

​Op dit moment zijn de eerste stapjes gezet om een aantal zaken weer op te starten. Bijvoorbeeld de herstart van onze dagactiviteiten en het persoonlijk contact tussen familie en cliënten. Deze stappen leest u hierboven. Maar natuurlijk zijn er nog meer onderwerpen. Ieder onderwerp zullen we samen met cliënten, medezeggenschap, medewerkers en vrijwilligers verder doorontwikkelen.

Ideeën zijn van harte welkom!

Heeft u goede ideeën dan horen wij die graag via uw vaste contactpersoon.​

We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Vraag of opmerking?

Heeft u een tip, vraag of opmerking, klik dan op de onderstaande link:

Bericht sturen