Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Versoepeling van de coronamaatregelen

​​​​​​In deze bizarre tijden van corona doen wij er bij Livio alles aan om onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers tegen het coronavirus te beschermen. Gezondheid staat voor ons altijd voorop. Daarom hebben wij de afgelopen periode maatregelen moeten nemen om verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken. Wij realiseren ons dat dat grote impact heeft gehad, en nog steeds heeft, op het dagelijks leven van de cliënten en de manier van werken van onze medewerkers.

Stap voor stap zijn we de maatregelen weer aan het afbouwen. De landelijke richtlijnen zijn hierin het uitgangspunt. Vanzelfsprekend houden we rekening met de lokale situatie. Op deze pagina zullen wij u informeren over de stand van zaken. Tevens doen we ons best om hierin zo actueel mogelijk te zijn zodat u de ontwikkelingen goed kunt volgende.​

Welke maatregelen worden er bij Livio versoepeld?

Lees hieronder welke concrete stappen er worden gezet. ​

15 juli 2020:  Verdere versoepelingen verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen

Vanaf woensdag 15 juli is het voor bewoners van de verpleeghuizen en kleinschalig wonen locaties weer mogelijk om op bezoek te gaan. Daarnaast mogen zij ook weer een logé ontvangen. Zowel de mogelijkheid om een bezoeker te laten logeren als het op bezoek gaan (bijvoorbeeld naar een verjaardag, de opticiën of een dagje uit) is mogelijk in afstemming met het zorgteam. Wel is het belangrijk om te benadrukken dat de verantwoordelijkheid rondom het opvolgen van de landelijke richtlijnen en het voorkomen van een besmetting met het coronavirus dan bij de bezoeker of naaste/familie komt te liggen.   

Verder blijven de generieke richtlijnen voor alle locaties gehandhaafd.

​1 juli 2020:  Verdere verruiming van de bezoekregeling en onze zorg- en dienstverlening  ​

Per 1 juli 2020 verdere versoepeling van de bezoekregeling  
Hieronder vindt u een overzicht van de algemene richtlijnen voor bewoners en naasten die gelden vanaf 1 juli. Per locatie kan de exacte invulling anders zijn. Bewoners en, en indien van toepassing, contactpersonen, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.   

 • ​​Bezoek is weer toegestaan. Voorlopig nog twee bezoekers per keer. 
 • De Grand Cafés in de woonzorglocaties zijn weer geopend voor bewoners. De Grand Cafés van onze verpleeghuizen zijn nog beperkt open. Zo is het Grand Café Wiedenhof alleen beschikbaar om koffie ToGo mee te nemen naar het appartement. Het Grand Café van de Cromhofff is wel open voor een kopje koffie voor bewoners en bezoekers.  
 • Er geldt een maximaal aantal bezoekers per locatie.  
 • Bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner of buiten.  
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor het bezoek. Bezoekers worden gevraagd om een Checklist Eigen Gezondheid​ in te vullen.   
 • Bezoekers worden gevraagd om zich te registreren. Zowel bij aankomst als vertrek. Dit is belangrijk omdat Livio in het geval van een nieuwe besmetting de GGD moet faciliteren in het uitvoeren van een contactonderzoek. Het aanleveren van de juiste gegevens zorgt ervoor dat dit snel en grondig kan worden uitgevoerd. We willen bezoekers alvast danken voor hun medewerking.   
 • Voor de verpleeghuizen en kleinschalig wonen worden voorlopig nog bezoektijden gehanteerd. Deze tijden kunnen per locatie verschillen.  
 • Bezoek vindt plaats in het appartement of in de algemene, daartoe aangewezen, ruimten (zoals terras, bezoekersnisjes) 
 • ​In de verpleeghuizen en kleinschalig wonen is bezoek voorlopig nog niet toegestaan in de woon-/huiskamer van de locatie.  
 • Bewoners in de woonzorgcentra worden geadviseerd om ook hun contacten buiten Livio bij te houden   
 • Bewoners mogen weer op bezoek bij naasten en uitstapjes maken buiten Livio.  Voor de verpleeghuizen en kleinschalig wonen gebeurt dit in overleg met het zorgteam. We adviseren en verzoeken onze bewoners hierbij de landelijke richtlijnen (zoals 1,5 meter afstand) te volgen en drukke plekken te vermijden.   
 • Een aantal vormen van groepstherapie (bijv. muziektherapie, bootcamp etc) zijn weer mogelijk mits de vastgestelde richtlijnen rondom corona kunnen worden nageleefd. ​ 
Wijkverpleging weer opgeschaald 
​De thuiszorgteams hebben de zorg inmiddels weer opgeschaald. Wel blijven zij de (verkregen) zelfredzaamheid van onze cliënten stimuleren. Want hoe meer zij zelfstandig kunnen, hoe minder contact(momenten) er plaats hoeven te vinden. Mondkapjes worden ingezet volgens de richtlijnen van het RIVM. Samen proberen we de zorg zo goed en veilig mogelijk op 1,5 meter afstand te organiseren.  ​ 

​Dagbesteding stap voor stap verruimd 
Vanaf 1 juli worden maatregelen verder versoepeld en worden waar mogelijk de dagactiviteiten weer stap voor stap vormgeven, waarbij de RIVM richtlijnen worden gehanteerd. De externe dagopvang wordt binnen de mogelijkheden weer verder ingevuld. Ook is er weer meer ruimte voor ontspanningsactiviteiten op locatie. De invulling van de dagbesteding is mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en de mogelijkheden van de beschikbare ruimten.  

Deelnemers, en daar waar van toepassing contactpersonen,  ontvangen bericht via hun contactpersoon of via de locatie  ​ 

Behandelmogelijkheden uitgebreid 
Vanaf 15 juni kunnen behandelaren diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten etc.) en specialistische teams weer meer zorg verlenen.   

Vanaf 1 juli is groepsbehandeling buiten (bijv. bootcamp) weer mogelijk, ook voor cliënten buiten Livio. Ook is groepsbehandeling binnen voor cliënten van Livio weer mogelijk, waarbij de richtlijn van de KNGF de leidraad wordt gevolgd (1 cliënt en 1 fysiotherapeut op 20 vierkante meter).  

Behandeling voor bewoners van de verpleeghuizen en KSW’s vindt in principe plaats op de eigen locatie. Afstemming op maat is altijd mogelijk in overleg met het de Coach & Coördinator en medisch team. 

Eerstelijns cliënten die buiten de Livio locaties wonen, kunnen binnen de Livio locaties individueel behandeld worden door een paramedicus. Hiervoor gelden naast de landelijke richtlijnen een aantal spelregels, zoals registratie en gezondheidscheck, een verantwoorde planning en hygiëne maatregelen 


​10 juni 2020: Verdere verruiming bezoekregeling  10 juni en 15 juni

 Deze eerste stap m.b.t. de versoepeling van de bezoekregeling  is goed verlopen. We willen bewoners en bezoekers dan ook hartelijk danken voor hun inzet. Op basis van onze positieve ervaringen met de bezoekregeling, en de verruiming per 15 juni zoals landelijk aangekondigd, gaan we onze maatregelen verder versoepelen. De nieuwe versoepelingen voor de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, en voor de woonzorgcentra staan hieronder afzonderlijk beschreven.  Klik hier voor het nieuwsbericht. 

Huisregels voor bezoek in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en woonzorgcentra
Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken zijn er voorwaarden verbonden aan het bezoek. Klik hier​ voor de huisregels die gelden voor alle locaties van Livio. 

 • ​U kunt alleen op bezoek komen als er een afspraak is gepland. Wij vragen u, voor uw bezoek om extra alert te zijn op uw gezondheid en die van uw huisgenoten. Heeft u of hebben uw huisgenoten, verkoudheidsklachten, zoals snotteren, niezen, hoesten of koorts? Blijf dan thuis en meldt u telefonisch af voor uw bezoek. Raadpleeg ook de "checklist eigen gezondheid​​​​”.
 • Bij de ingang van de locatie wordt u ontvangen door een medewerker van Livio. Hij/zij zal u een aantal vragen stellen over uw gezondheid en vragen uw handen te desinfecteren. Als er twijfel bestaat over uw gezondheid kan u geweigerd worden. Vanzelfsprekend zullen uw naaste hierover informeren. 
 • Wij registreren uw bezoek bij de deur (naam, tijd, datum etc.).  
 • We volgen de landelijke richtlijnen v.w.b. het dragen van neusmondmaskers. Indien het dragen van een neusmondmasker noodzakelijk is, wordt deze aangereikt door Livio. Vanzelfsprekend blijven de mondkapjes beschikbaar voor bezoekers die hier wel graag gebruik van willen maken.
 • Bezoekers en bewoners worden gevraagd om zich aan de richtlijnen te houden en de aanwijzingen van medewerkers te volgen.
 • Wij hopen op deze wijze het bezoek veilig en verantwoord te laten verlopen. Afhankelijk van landelijke besluitvorming zullen wij waar mogelijk de bezoekmogelijkheden t.z.t verder uit te breiden.

Wijzigingen per maandag 15 juni voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen

Meerdere vaste bezoekers toegestaan (max 2)
Vanaf 15 juni zijn er per bewoner meerdere vaste bezoekers toegestaan. De bewoner bepaalt, voor zover hij of zij hiertoe in staat is, of hij/zij bezoek wil ontvangen en wie er op bezoek mag komen. Vanzelfsprekend kan dit in overleg met de eerste contactpersoon of familie. Er kunnen maximaal twee bezoekers per keer op bezoek komen.  

Frequentie en duur bezoek wordt voorlopig nog niet gewijzigd
Voor het verpleeghuis en kleinschalige woonvormen blijft de frequentie van bezoek voorlopig nog hetzelfde: één bezoekmoment per week van maximaal 1 uur.  

Zelfstandig naar buiten
Vanaf 15 juni mogen bewoners die zelf regie kunnen voeren, in overleg met het zorgteam zelfstandig of met een bezoeker naar buiten.  Wij verzoeken onze bewoners en bezoekers zich wel te houden aan de landelijke richtlijnen.

Wijzigingen voor woonzorgcentra vanaf woensdag 10 juni
Onderstaande versoepelingen zullen gelden vanaf woensdag 10 juni of vanaf maandag 15 juni. De invulling kan per locatie iets afwijken. Informeer daarom altijd bij uw naaste of het zorgteam. Bewoners zijn middels een brief op de hoogte gebracht van de versoepelingen

Frequentie en duur bezoek worden verhoogd
Vanaf woensdag 10 juni is bezoek 4 keer per week toegestaan en mag een bezoekmoment max. 3 uur duren. Dit gaat wel nog steeds om één vaste bezoeker. De nieuwe afspraken m.b.t. duur en frequentie bezoek worden gemaakt in afstemming met het zorgteam. 

Wandelen vanaf de locatie
Vanaf woensdag 10 juni mogen bewoners weer zelfstandig of met bezoek naar buiten. Wij verzoeken bewoners en bezoekers om zich aan de richtlijnen van de overheid te houden. 

Gebruik van voorzieningen mogelijk
Eerder werden bezoekers in de woonzorgcentra verzocht om geen gebruik te maken van voorzieningen zoals het toilet. Vanaf woensdag 10 juni kunnen bezoekers weer gebruikmaken van het toilet op het appartement van de bewoner. Ook is het toegestaan om samen iets te nuttigen.   ​

Wijzigingen woonzorgcentra vanaf maandag 15 juni

Meerdere vaste bezoekers (max. 2 per bezoek)
Vanaf maandag 15 juni zijn meerdere bezoekers weer toegestaan. Bezoekers mogen zelf een afspraak maken met bewoners. Aanmelden vooraf is dan niet meer nodig. Er zijn maximaal twee bezoekers per keer toegestaan. Bij binnenkomst zal het bezoek wel worden geregistreerd. ​


26 mei 2020: Versoepeling bezoekregeling

Vanaf donderdag 28 mei is bezoek, onder bepaalde voorwaarden, weer welkom op de locaties van Livio. Per locatie van Livio is gekeken hoe er veilig en verantwoord invulling kan worden gegeven aan de versoepelde bezoekregeling. Voor alle locaties van Livio gelden dezelfde uitgangspunten en huisregels. Hierover zullen we u alvast informeren. Lees ook dit nieuwsbericht.
Bewoners en contactpersonen zullen per brief worden geïnformeerd over hoe de bezoekregeling er op de locatie uit komt te zien.   

Één vaste bezoeker toegestaan 
Per bewoner is één vaste bezoeker toegestaan. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. De bewoner bepaalt, voor zover hij of zij hiertoe in staat is, of hij/zij bezoek wilt ontvangen en wie er op bezoek mag komen. Vanzelfsprekend kan dit in overleg met de eerste contactpersoon of familie.  

Voorlopig één bezoekmoment per week 
Voorlopig kan er één bezoekmoment per week plaatsvinden van maximaal 1 uur. We realiseren ons dat dit nog maar een kleine stap is. We hopen het aantal bezoeken zo spoedig mogelijk uit te kunnen breiden. Dit is mede afhankelijk van het succes van deze eerste versoepeling. 

Huisregels 
Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken zijn er voorwaarden verbonden aan het bezoek. Klik hier voor de huisregels die gelden voor alle locaties van Livio.  

Voor uw bezoek 
U kunt alleen op bezoek komen als er een afspraak is gepland. Wij vragen u voor uw bezoek om extra alert te zijn op uw gezondheid en die van uw huisgenoten. Heeft u, of hebben uw huisgenoten, verkoudheidsklachten, zoals snotteren, niezen, hoesten of koorts? Blijf dan thuis en meldt u telefonisch af voor uw bezoek. Raadpleeg ook de "checklist eigen gezondheid​​​” .

Tijdens het bezoek 
Om alles goed te laten verlopen willen we bezoekers vragen op tijd te komen. Bij de ingang wordt u ontvangen door een medewerker van Livio. Hij of zij zal u een aantal vragen stellen over uw gezondheid. Ook zal uw temperatuur worden opgenomen. Als er twijfel is over uw gezondheid kan uw bezoek geweigerd worden. Vanzelfsprekend zullen we de bewoner hierover informeren. Bezoekers worden verzocht om een neusmondmasker te dragen.  Deze wordt aangereikt door Livio. Tevens willen wij zowel bezoekers als bewoners verzoeken om zich aan de richtlijnen te houden en de aanwijzingen van medewerkers te volgen. Alleen zo kunnen we het bezoek veilig en verantwoord laten verlopen.  

Na uw bezoek 
Krijgt u na uw bezoek verkoudheidsklachten of koorts, meldt u dat dan telefonisch bij het zorgteam.  ​


​20 mei 2020: Voorbereiding bezoekregeling in volle gang

Op dinsdag 19 mei is tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen door premier Mark Rutte  aangekondigd dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen vanaf 25 mei wordt verruimd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de uitwerking voor de locaties van Livio zodat we op veilige en verantwoorde wijze onze deuren weer kunnen openen voor bezoek.  We verwachten op donderdag 28 mei de eerste bezoekers op de locaties van Livio weer te mogen verwelkomen​. Klik hier​ voor het nieuwsbericht. 

​18 mei 2020: Georganiseerd koffie drinken

​In de week van 19 mei zetten wij een eerste kleine stap in een ontmoetingsmoment voor onze cliënten door het organiseren van een koffiemoment voor onze cliënten in de grand cafés.  Er wordt per locatie een planning gemaakt welke afdeling en cliënten genodigd zijn. Er is geen sprake van een vrije toeloop. Wij hanteren de RIVM en horeca richtlijnen. Onze locaties verschillen in grootte en inrichting, daardoor zal de start en werkwijze per locatie verschillen. Cliënten worden op maat per locatie geïnformeerd over de mogelijkheid tot een koffiemoment.​

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met elkaar, voor elkaar

​Samen moeten we stap voor stap een weg gaan vinden naar het 'nieuwe normaal'. De landelijke richtlijnen zijn hierin het uitgangspunt. Vanzelfsprekend houden we rekening met de lokale situatie. Per (zorg)dienst zullen deze stappen verschillen. Zo zal de wijkverpleging bijvoorbeeld anders acties van ons vragen dan het (her)inrichten van de dagbesteding, en gelden er voor een locatie met 180 appartement andere vraagstukken dan voor een kleinschalige woonvorm met 12 cliënten. We zullen zo goed mogelijk gaan beschrijven hoe we samen met cliënten en medewerkers bij Livio een weg gaan vinden in ‘het nieuwe normaal’. Desalniettemin moeten we er rekening mee blijven houden dat het coronavirus niet weg is en een uitbraak te allen tijde mogelijk is. Dergelijke situatie zal vragen om directe actie waardoor we met elkaar mogelijk weer een stapje terug zullen moeten zetten.

De eerste stappen zijn gezet

​Op dit moment zijn de eerste stapjes gezet om een aantal zaken weer op te starten. Bijvoorbeeld de herstart van onze dagactiviteiten en het persoonlijk contact tussen familie en cliënten. Deze stappen leest u hierboven. Maar natuurlijk zijn er nog meer onderwerpen. Ieder onderwerp zullen we samen met cliënten, medezeggenschap, medewerkers en vrijwilligers verder doorontwikkelen.

Ideeën zijn van harte welkom!

Heeft u goede ideeën dan horen wij die graag via uw vaste contactpersoon.​

We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Vraag of opmerking?

Heeft u een tip, vraag of opmerking, klik dan op de onderstaande link:

Bericht sturen