Monique Smeijers & Gideon Alewijnse

Alewijnse En Smeijers Web

Raad van Toezicht

​​​​​​​​​​​​​​De raad van toezicht van Livio bestaat uit zes leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar.
De raad van toezicht
 • De heer R. van Holten (voorzitter)
 • Mevrouw D. Pronk (vicevoorzitter)​
 • De heer J. van der Meer​
 • Mevrouw J.M. Welmers​
 • De heer K​. Erends
 • Mevrouw L. Oudenhoven
De raad van t​​oezicht kent drie interne commissies 

Audit commissie
 • Mevrouw J.M. Welmers​ (voorzitter)
 • De heer J. van der Meer (lid)​
Remuneratie & governance commissie
 • ​Mevrouw D. Pronk (voorzitter)​
 • De heer R. van Holten (lid)
Commissie kwaliteit & veiligheid
 • Mevrouw D. Pronk (lid)

Ondernemingsraad

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De ondernemingsraad (OR) van Livio overlegt namens de medewerkers met de Raad van Bestuur (en het management) over het ondernemingsbeleid in het algemeen en de personeelsbelangen in het bijzonder.

Het dagelijks bestuur 
 • Voorzitter: Joska Roetenberg   
 • Vicevoorzitter: Hans ’t Hooft     

Leden van de Ondernemingsraad
 • Cynthia Bekhuis, Verzorgende IG/BBL Verpleegkundige 
 • Hermien Bos, Verzorgende 3 IG 
 • Marcel van Dijk, Verzorgende 3 IG    
 • Geralda Grijsen, Zorgassistent 
 • ​Chantal Groenewold, Verzorgende 3 IG 
 • Talina Hulsebos, Medewerker Zorgcentrale  
 • Debbie Kolsté, Verpleegkundige 
 • Wilmer van Oosterom, Fysiotherapeut 
 • Jacqueline Couwenberg, Verpleegkundige  
 • ​Michel Mierop, Verpleegkundige ​
 • Bas Lammers, Medewerker ​Services
 • Natalie den Ouden, Zorgassistent
Ambtelijk secretarissen
 • Sila Chabboe​
 • Ina Engeln​

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van cliënten van Livio. En heeft invloed op het beleid door advies- en instemmingsrecht op diverse onderwerpen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De raad wordt ook betrokken bij voorbereidingen van vernieuwingen en veranderingen en draagt zo bij aan onze kwaliteit.
Livio kent een centrale cliëntenraad waar de Livio brede beleidsonderwerpen op de agenda staan. En veertien, voornamelijk woonlocatie gebonden, lokale cliëntenraden. In de lokale cliëntenraden wordt hoofdzakelijk gesproken over de uitvoering van het beleid en daar waar het gaat om de directe leefwereld van de cliënt.
Contact
U kunt de cliëntenraad bereiken via de contactpersoon bij Livio, telefoonnummer 0900-9200 of via e-mailadres cliëntenraad@livio.nl.