Informatie wonen bij Livio

U heeft aangegeven interesse te hebben om te wonen bij Livio en heeft  een kennismakingsgesprek gehad met onze cliëntadviseur. Hij of zij heeft u geïnformeerd over het wonen bij Livio. 

Wachtlijst
Helaas hebben we niet altijd direct een kamer/appartement voor u beschikbaar. Daarom kan het zijn dat we u eerst op de wachtlijst plaatsen. De cliëntadviseur heeft u hierover vast al over geïnformeerd. Zodra er een kamer/appartement voor u beschikbaar is zullen wij u hier natuurlijk spoedig over berichten. 

Informatie op een rijtje
We kunnen ons voorstellen dat er veel (nieuwe) informatie op u af is gekomen. Daarom hebben we alle informatie voor u op een rijtje gezet. Zo kunt u alles nog even rustig nalezen en weet u wat u kunt verwachten wanneer u bij Livio komt wonen. 

Handige informatie op een rijtje

1. Algemene voorwaarden
In de de algemene voorwaarden leest u de schriftelijke afspraken tussen u als cliënt en Livio als zorgaanbieder. Hierin worden uw rechten en plichten en die van Livio geregeld. Goed voor u om te weten. 

Lees hier de algemene voorwaarden 2022. 
Lees hier de bijbehorende bijzondere module zorg met verblijf (Wlz)

2. Wet Zorg en Dwang
De zorg voor ouderen met dementie en mensen vindt zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats. Soms kunnen mensen met dementie niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners van Livio helpen ze dan bij die keuzes. 

Gaat uw naaste met dementie wonen bij Livio? Dan is het voor u goed  om kennis te nemen van de Wet zorg en Dwang.

Lees hier meer informatie.

3. Geestelijke begeleiding
Een opname in een woonzorgcentrum of verpleeghuis is vaak zo’n ingrijpende gebeurtenis. Het brengt levensvragen en keuzes met zich mee. Wellicht ontvangt u voldoende steun vanuit uw vertrouwde omgeving. Maar als dit niet het geval is, kunt u of uw naasten, een beroep doen op één van onze geestelijk begeleiders van Livio.

Lees hier meer informatie

4. Medisch team
Om de kwaliteit van onze medische zorg zo hoog mogelijk te houden werken onze specialisten ouderengeneeskunde nauw samen met verpleegkundig specialisten (VS) en praktijkondersteuners (PO). Specialisten ouderengeneeskunde zijn net zoals andere specialisten officieel geregistreerd.

5. Informatie eigen bijdrage voor Wlz (CAK)
Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel u per maand moet betalen. U kunt zelf berekenen hoeveel uw eigen bijdrage is via de CAK rekentool.

Bekijk hier de video voor meer informatie over het CAK en de Wlz. 

6. Toestemming delen medische gegevens
Soms heeft een andere zorgverlener bepaalde medische gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld omdat u met spoed zorg nodig heeft. Door toestemming te geven kunnen zorgverleners snel en veilig de belangrijkste gegevens digitaal opvragen.

Lees hier meer informatie over het delen van uw medische gegevens.