Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Informatie en richtlijnen coronavirus

​​​​​​De afgelopen periode hebben we veel maatregelen moeten nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hebben een grote impact gehad op de dagelijkse gang van zaken. Voor bewoners bij Livio, naasten, familie, medewerkers en vrijwilligers. Gelukkig is het coronavirus in Nederland, en bij Livio, momenteel onder controle en kunnen we veel maatregelen versoepelen.  

De versoepelingen, bijv. rondom de bezoekregeling voor verpleeghuizen, volgen elkaar snel op. Het is onze taak om hier zorgvuldig mee om te gaan. Dit doen we in overleg met cliënten, bewoners, familie en medewerkers. Daarbij is het zoeken naar de juiste verhoudingen tussen veiligheid en menselijkheid van groot belang. 

We realiseren ons hierbij dat er soms keuzes gemaakt worden die individueel tot knelpunten leiden en nodigen familie en cliënten uit hierover in gesprek te gaan met EVV-er of Coach & Coördinator van de locatie. We zullen hierbij altijd streven naar maatwerk. 

Actuele richtlijnen bij Livio
Hieronder vindt u de meest actuele informatie over de stand van zaken bij Livio en de nieuwe richtlijnen voor woonzorgcentra, verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en thuiszorg. We gaan hierbij te allen tijde uit van de landelijke en RIVM richtlijnen en de 1,5 meter afstand. 

We proberen deze informatie voor u zo actueel mogelijk te houden.  

Update 25 september

​​Vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in Haaksbergen is besloten om per direct het preventief dragen van mondkapjes verplicht te stellen voor alle medewerkers van Livio werkzaam in Haaksbergen. Dit geldt voor zowel de medewerkers in de wijkverpleging als de medewerkers op onze locaties in Haaksbergen. 

Mondkapjes ook verplicht voor bezoekers
Naast medewerkers worden ook alle bezoekers aan de locaties van Livio in Haaksbergen verplicht om een mondkapje te dragen. Bezoekers mogen zelf een mondkapje meebrengen maar bij de ingang van de locatie worden er ook mondkapjes beschikbaar gesteld. Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Update 15 juli

​Vanaf 15 juli is het ook voor onze bewoners van de verpleeghuizen en kleinschalig wonen locaties weer mogelijk om op bezoek te gaan en of een logé te ontvangen. Het op bezoek gaan naar naasten (bijvoorbeeld voor een verjaardag, opticien, dagje uit) of de mogelijkheid dat een bezoeker blijft logeren is mogelijk in afstemming met het zorgteam. De verantwoordelijkheid rondom het volgen van de richtlijnen en het voorkomen van besmetting ligt dan bij de bezoeker, naaste/familie.  

De generieke richtlijnen voor alle locaties blijven gehandhaafd (zie algemene richtlijnen hieronder bij woonzorgcentra en verpleetghuizen en kleinschalige woonvormen)


Zorgpunten

U kunt terecht bij de zorgpunten aan de Boulevard 1945 (Enschede) en Het Wiedenbroek (Haaksbergen). Het zorgpunt Lippink’s Hof (Enschede) is beperkt open (ma, woe, vrij van 9:00 – 13:00). 

Tijdens de vakantieperiode zullen de openingstijden van de  zorgpunten Lippinkshof en Wiedenbroek aangepast zjn. 
 • ​Zorgpunt Lippink's hof is week 33, 34 en 35 ( 10 augustus t/m 28 augustus) gesloten
 • Zorgpunt Wiedenbroek heeft van Week 30, 31 32 ( 20 juli t/m 7 augustus ) aangepaste tijden. Het zorgpunt is dan geopend ma t/m vrijdag 8.00 tot 15.00 uur.
Daarna zijn de reguliere tijden weer van toepassing.


Dagbesteding

Vanaf 1 juli worden maatregelen verder versoepeld en worden waar mogelijk de dagactiviteiten weer stap voor stap vormgeven, waarbij de RIVM richtlijnen worden gehanteerd. De externe dagopvang wordt binnen de mogelijkheden weer verder ingevuld. Ook is er weer meer ruimte voor ontspanningsactiviteiten op locatie. De invulling van de dagbesteding is mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en de mogelijkheden van de beschikbare ruimten. 

Deelnemers, en daar waar van toepassing contactpersonen,  ontvangen bericht via hun contactpersoon of via de locatie  ​

Behandelingen

Vanaf 15 juni kunnen behandelaren (diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten etc.) en specialistische teams weer meer zorg verlenen.  

Vanaf 1 juli is groepsbehandeling buiten (bijv. bootcamp) weer mogelijk, ook voor cliënten buiten Livio. Ook is groepsbehandeling binnen voor cliënten van Livio weer mogelijk, waarbij de richtlijn van de KNGF de leidraad wordt gevolgd (1 cliënt en 1 fysiotherapeut op 20 vierkante meter). 

Behandeling voor bewoners van de verpleeghuizen en KSW’s vindt in principe plaats op de eigen locatie. Afstemming op maat is altijd mogelijk in overleg met het zorgteam.

Eerstelijns cliënten die buiten de Livio locaties wonen, kunnen binnen de Livio locaties individueel behandeld worden door een paramedicus. Hiervoor gelden naast de landelijke richtlijnen een aantal spelregels, zoals registratie en gezondheidscheck, een verantwoorde planning en hygiënemaatregelen. 

Tips gezonde voeding
Meer informatie, advies en handige tips over gezonde voeding tijdens corona vindt u in deze flyer​. Deze is speciaal voor u samengesteld voor de diëtisten van Livio.

Algemene richtlijnen bezoek woonzorgcentra 

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene richtlijnen voor bewoners en naasten die gelden vanaf 1 juli. Per locatie kan de exacte invulling anders zijn. Bewoners zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.  

 • ​​Bezoek is weer toegestaan. Voorlopig nog twee bezoekers per keer. 
 • De Grand Cafés zijn weer geopend voor bewoners. 
 • Er geldt een maximaal aantal bezoekers per locatie. 
 • Bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner of buiten. 
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor het bezoek. Bezoekers worden gevraagd om een Checklist Eigen Gezondheid in te vullen.  
 • Bezoekers worden gevraagd om zich te registreren. Zowel bij aankomst als vertrek. Dit is belangrijk omdat Livio in het geval van een nieuwe besmetting de GGD moet faciliteren in het uitvoeren van een contactonderzoek. Het aanleveren van de juiste gegevens zorgt ervoor dat dit snel en grondig kan worden uitgevoerd. We willen bezoekers alvast danken voor hun medewerking.  
 • Externe huishoudelijke hulp is weer welkom. Het het kan zijn dat uw aanbieder andere richtlijnen aanhoudt. Voor meer informatie vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen met uw aanbieder. 
 • Bewoners worden geadviseerd om ook hun contacten buiten Livio bij te houden.  
 • Bewoners mogen weer op bezoek bij naasten.  
 • Bewoners kunnen weer een uitstapje maken buiten Livio naar bijvoorbeeld het zwembad, de schoonheidsspecialiste etc. Wel adviseren we hen om zich ook dan aan de landelijke richtlijnen te houden.
 • Diverse vormen van groepstherapie (bijv. muziektherapie, bootcamp etc) zijn weer mogelijk mits de vastgestelde richtlijnen rondom corona kunnen worden nageleefd. ​


Klik ook hier voor het overzicht van de richtlijnen en versoepelingen voor de woonzorgcentra.  ​

Algemene richtlijnen bezoek verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene richtlijnen die gelden vanaf 1 juli.voor cliënten en  naasten van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen.  Per locatie kan de exacte invulling anders zijn. Bewoners en, en indien van toepassing contactpersonen, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.  

 • Bezoek is weer toegestaan. Voorlopig nog twee bezoekers per keer.  
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor het bezoek. Bezoekers worden gevraagd om de Checklist Eigen Gezondheid in te vullen.  
 • Bezoekers worden gevraagd om zich te registreren. Zowel bij aankomst als vertrek. Dit is belangrijk omdat Livio in het geval van een nieuwe besmetting de GGD moet faciliteren in het uitvoeren van een contactonderzoek. Het aanleveren van de juiste gegevens zorgt ervoor dat dit snel en grondig kan worden uitgevoerd. We willen bezoekers alvast danken voor hun medewerking. 
 • Er worden voorlopig nog bezoektijden gehanteerd. Deze tijden kunnen per locatie verschillen. 
 • Bezoek vindt plaats in het appartement of in de algemene, daartoe aangewezen, ruimten (zoals terras, bezoekersnisjes) 
 • Bezoek is voorlopig nog niet toegestaan in de woon-/huiskamer van de locatie.  
 • Bewoners kunnen in overleg met het zorgteam weer op bezoek bij naasten. Wel vragen we bewoners zich te houden aan de landelijke richtlijnen (zoals 1,5 meter afstand houden). ​De verantwoordelijkheid rondom het volgen van de richtlijnen en het voorkomen van besmetting ligt in dan bij de cliënt indien mogelijk of naaste/familie. 
 • De Grand Cafés van onze verpleeghuizen zijn nog beperkt open. Zo is het Grand Café Wiedenhof alleen beschikbaar om koffie ToGo mee te nemen naar het appartement. Het Grand Café van de Cromhofff is wel open voor een kopje koffie voor bewoners en bezoekers. 

Klik ook hier voor het overzicht van de richtlijnen en versoepelingen voor de verpleeghuizen en kleinschalige woonvorrmen. 

Wijkverpleging

​De thuiszorgteams hebben de zorg inmiddels weer opgeschaald. Wel blijven zij de (verkregen) zelfredzaamheid van onze cliënten stimuleren. Want hoe meer zij zelfstandig kunnen, hoe minder contact(momenten) er plaats hoeven te vinden. Mondkapjes worden ingezet volgens de richtlijnen van het RIVM. Samen proberen we de zorg zo goed en veilig mogelijk op 1,5 meter afstand te organiseren.  ​

De volgende versoepelingen zullen plaatsvinden vanaf 15 juli.


​​Nieuws

Voor alle (actuele)  nieuwsberichten verwijzen we u graag naar ons nieuwsarchief​


Versoepelingen coronamaatregelen

De afgelopen periode hebben we stap voor stap gekeken hoe we de maatregelen op verantwoorde en veilige wijze kunnen versoepelen. Wil je eten welke stappen er zijn gezet?  Klik hier voor  meer informatie.
We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Vraag of opmerking?

Heeft u een tip, vraag of opmerking, klik dan op de onderstaande link:

Bericht sturen